Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Variasjon i bruk av sykemelding
Del artikkelen med venner og kolleger

Legers sykemeldingspraksis er blitt studert for første gang. Unge kvinnelige leger er flinkest til å bruke graderinger i sykemeldingene, og sykemelder sjeldnest.  

Rikstrygdeverket har levert rapport basert på studier om hvordan de forskjellige leger påvirkes i valg av bruk av type sykemelding og varighet. Man har funnet interessante nye vinklinger om både pasienter og leger som gjør at bildet om legers sykemeldingspraksis er snudd på hodet.

- Studien gir ny og spennende innsikt i fastlegers sykmeldingspraksis. Det er første gang det er gjort en så systematisk og grundig studie på dette feltet. Fastlegenes sykmeldingspraksis er en viktig faktor som påvirker sykefraværet, sier trygdedirektør Nanna Stender. 

Økning i sykefraværet

Slik prosentpilene har gått de siste år, har sykefraværet sunket hele tiden. Nå kan det se ut til at det har økt noe igjen, noe som bekymrer trygdedirektør Stender. 

- Sykefraværet har ingen enkle forklaringer eller løsninger, men sykefraværet må ned. Derfor er det viktig at vi får ny kunnskap om alle faktorer som spiller inn, sier hun. 1. kvartal dette år var det totale sykefraværet på 7,4 %, mens det samme kvartal 2005 var på 7,1 %.

Resultatene i rapporten viser blant annet at leger med mye ledig kapasitet skrev ut færre sykmeldinger, og startet tidligere med graderte sykmeldinger, enn leger med fulle lister. Stender mener det muligens kan henge sammen med det faktum at leger med god tid kan gå dypere inn i situasjonen, kan gå i dialog med arbeidsplassen - og heller enn å gi sykemelding, tilrettelegge for pasienten. 

Praksisen varierer av flere grunner

Man har også funnet at sykemeldingspraksisen varierer mellom legens kjønn og alder. Unge kvinnelige leger sykemelder sjeldnest, friskmelder raskest og bruker graderingene man kan i sykemeldingene.  

Det er også variasjon i legenes sykemeldinger i forhold til hvilket fylke man er i. Også arbeidsledigheten i fylket teller inn, i kommuner med høy arbeidsledighet, gikk det lenger tid både til gradering av sykmeldingen og til friskmelding.

Se mulighetene, ikke begrensningene i sykemeldingene 

- I dag mottar om lag 320 000 mennesker i Norge en uføreytelse. Vi vet at jo lengre man er ute av arbeidsmarkedet, jo vanskeligere er det å komme tilbake i jobb. Derfor er det viktig å unngå unødvendig lange sykmeldinger, sier Stender og legger til at folk som er skikkelig syke selvfølgelig må få lov til å være hjemme fra jobben.

- Det dreier seg ikke om at man skal gå på jobben dersom man har feber eller er skikkelig syk. Det dreier seg om å utnytte de mulighetene som finnes, og ikke bare se begrensningene i den enkeltes sykdomssituasjon. Her har også legene en viktig rolle. Sykmeldingen er en medisinsk vurdering av pasientens evne til å være i arbeid til tross for sykdom, sier hun. 

Blant pasientene var det også variasjoner. Kvinnelige pasienter hadde større antall sykmeldinger enn mannlige, og de fikk i mye større utstrekning graderte sykepenger. Eldre pasienter ble sjeldnere sykmeldt enn yngre, men når de like vel fikk sykmelding, varte sykefraværet lengre.

[Les mer i artikkel hos Trygdeetaten.no]

a>
okmarksme.com >online book (29.6 2006)

Legg til kommentar

20. april, 2018
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?