Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


UNIO om likelønn
Del artikkelen med venner og kolleger

Hvorfor skal det være mindre verdt å jobbe med mennesker enn å jobbe med maskiner, spør Bente Slaatten, nestleder i UNIO.

Likelønnskommisjonen ble oppnevnt i statsråd 16. juni i år. Kommisjonen skal blant annet vurdere hva som kan bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kommisjonen skal levere sin rapport til regjeringen innen 1. mars 2008.

 

Likelonn.no gir oppdatert informasjon og statistikk om lønnsgapet mellom kvinner og menn. I tillegg vil du finne bakgrunnsinformasjon om likelønn og aktuelle nyhetssaker fra Norge, Norden og EU.

I en serie på ti intervjuer presenterer Likelønnskommisjonen de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge.

 

Bente Slaatten er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund og nestleder i arbeidstakerorganisasjonen UNIO. Hun har bakgrunn som sykepleier og har i en årrekke vært en markant stemme i likelønnsdebatten.

 

- Er det lønnsforskjeller blant menn og kvinner blant UNIOs medlemmer?

- Det er kun små lønnsforskjeller mellom menn og kvinner innenfor våre medlemsforbund. Det er ikke her likelønnsproblemet først og fremst ligger, forteller Slaatten. 

 

Hun ønsker en diskusjon rundt verdsettingsdiskriminering – det vil si at kvinnedominerte næringer verdsettes mindre enn mannlige, sykepleieren får dårligere betalt enn ingeniøren.

- Hovedgrunnen til at kvinner tjener mindre enn menn i Norge, er at kvinner og kvinnegrupper, særlig de med høy utdanning, verdsettes lavere enn menn og mannsdominerte grupper med tilsvarende utdanning

 

- Hvorfor skal det være mindre verdt å jobbe med mennesker enn å jobbe med maskiner, spør hun retorisk.

 

Likelønn er et sentralt spørsmål ved hvert tariffoppgjør for UNIO. Den stramme økonomien i offentlig sektor gjør arbeidet med likelønn spesielt viktig for UNIO, der mange av medlemmene er ansatt.

 

- Hva er din hovedutfordring til Likelønnskommisjonen?

- Vi forventer at Likelønnskommisjonen ikke leverer nok en utredning, men kommer med konkrete forslag til hvordan lønnsgapet mellom kvinner og menn kan lukkes. Vi trenger tallfestede mål som skal nås innen et visst tidsrom, sier forbundslederen, og presiserer:

 

[Les hele intervjuet på likelonn.no]

=position:absolute;top:

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?