Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ikke sikkert varslingsloven hjelper
Del artikkelen med venner og kolleger

Stortinget vedtok i begynnelsen av året nye regler i arbeidsmiljøloven om at varsling skal skje forsvarlig. Dette mener Professor Jakhelln kan gjøre det vanskeligere å få fram slike forhold for offentligheten.

 

Loven tro i kraft første dag av nyåret 2007. I lovens nye bestemmelser, det som er blitt forandret eller lagt til i den, slås det fast at arbeidstakere har rett til å varsle, det vil si å si fra når kritikkverdige forhold i virksomheten forekommer. Det er også lagt til at varslingen skal skje på en ”forsvarlig” måte.

 

- Det er arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at arbeidstakeren ikke har gått forsvarlig frem, noe som styrker de ansattes rettsstilling, sa NHO-advokat Nina Melsom til NHO.

 

Jakhelln reagerer sterkt på formuleringen om at ” arbeidstakeres fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig”.

 

– Dette er kjernen i hele bestemmelsen. Den som vil informere offentligheten vil ha en betydelig motbakke her, sa Jakhelln til LO-Aktuelt.

 

Øst-europeere mottar trusler

 

Eksempelet Jakhelln først og fremst bygger sine meninger på, er hvorvidt øst-europeiske arbeidstakere som blir møtt med trusler, vil ha noe verdi i ytringsfriheten.

 

Arbeidstaker fra Øst-Europa, kanskje spesielt fra Polen, har blitt møtt med trusler, bøter og vold om de har talt imot sin arbeidsgivers styring av bedriften. Personer som har krevd lønn som de har krav på, har fått høre trusler om at ”vi vet du har kone og barn i Polen”.

 

Professor Henning Jakhelln påpekte også at lovgiverne hadde varslet om at man om 2-3 år ville oppsummere erfaringene. Jakhelln trodde heller det ble få erfaringer å ta med seg – fordi få faktisk ville tørre å varsle.

 

Behandles ikke på lik linje

 

Jakhelln synes det var bra at arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd mot lovens gang, og at det er anledning til å varsle tilsynsmyndigheter.

 

Rådgiver Kjell Skjærvø i Fellesforbundet ga klart uttrykk for at øst-europeiske arbeidstakere ikke har samme grad av ytringsfrihet eller demokratiske rettigheter som nordmenn.

 

– De blir underbetalt og blir ikke behandlet på samme måte som norske arbeidstakere. Før vi kan snakke om lik mulighet for å ytre seg, må disse sakene være på plass, sa han til LO-Aktuelt.

 

Veileder fra NHO

 

Vernet mot gjengjeldelser overfor arbeidstakere som har varslet er også styrket. Arbeidsgiver skal, når forholdene i virksomheten tilsier det, utarbeide rutiner for varsling eller sette i verk andre tiltak som legger til rette for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


NHO klargjør nå en veileder til sine medlemsbedrifter med informasjon om varsling, som skal være klar i februar.

- Betydningen av å skape en åpen bedriftskultur der problemer tas opp og løses før de blir varslingssaker vil vektlegges i veilederen, sa Melsom til NHO.

[Les mer i artikkel hos NHO]

[Les mer i artikkel hos LO-Aktuelt]

oks.com >books
x;> (18.1 2007)

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?