Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Diskriminering i Aftenposten
Del artikkelen med venner og kolleger

Likestillings- og distrimineringsnemnda behandlet i går en sak hvor Aftenposten er anklaget for kjønnsdiskriminering. Avgjørelsen kommer om tre uker.
 
Saken begynte for to år siden. Berit Bjerg jobbet som konsulent i Aftenpostens annonseavdeling, og tjente 313.000 kroner i året pluss bonuser. En mannlig typograf hun sammenlignet seg med tjente 396.000. Bjerg mente at arbeidet deres måtte sees på som likeverdig, og at lønnsforskjellen kom av at konsulentene i hovedsak var kvinner, mens typografene var menn. Etter prinsippet om lik lønn for likt arbeid mente Bjerg derfor at hun ble underbetalt.
 
Saken er prinsipielt viktig fordi dette er første gang en sammenligner arbeidstagere i både ulike fag og med ulike tariffavtaler. I dette tilfellet er også tariffavtalene tradisjonelt kjønnsdelt, hvor typografenes tariffavtale er mannsdominert, mens Bjergs tariffavtale er kvinnedominert. 
 
Saken har aktualisert spørsmålet om hva som kan regnes som lønn på. Bjergs konsulentstilling innebar bonusutbetalinger, som i gjennomsnitt utgjorde 35.000 kroner i året. Typografene hadde fast lønn. Siden hun først tok opp saken har hun fått en ny stilling, denne gangen som seniorkonsulent. Derfor har hun også fått høyere lønn. LO-jurist Christopher Hansteen mener nemnda må se på situasjonen da saken først ble klaget inn. Mediebedriftenes Landsforbund mener derimot at nemnda må ta utgangspunkt i dagens situasjon.
 
Bjerg leverte inn den første klagen i 2005, og fikk i mars i fjor medhold av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Den gang ble det vurdert slik at de ulike lønningene var i strid med likestillingsloven, og at det var snakk om indirekte diskriminering. Avgjørelsen ble så klaget inn til Likestilling og diskrimineringsnemnda.
 
I går ble saken behandlet, og begge parter la frem sine innlegg. Avgjørelsen kommer derimot ikke før om 3 uker. Leder av Likelønnskommisjonen, Anne Enger, sier til Likelonn.no at utsettelsen beviser hvor viktig avgjørelsen er. - Jeg tror at utsettelsen henger sammen med at dette er en krevende og spennende sak som virkelig setter likelønnsparagrafen på prøve, sier Enger.

[Les mer hos likelonn.no]

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?