Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Sykefraværet fortsatt for høyt
Del artikkelen med venner og kolleger

Veksten i sykefraværet kan se ut som om den har stoppet opp, og ligger på 6,8 %. Arbeids- og inkluderingsministeren synes det er for høyt.

 

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viste at kvartalsmålingen for sykefravær, gikk opp med 0,1 % til et totalt sykefravær på 6,8 %. Bjarne Håkon Hanssen i arbeids- og inkluderingsdepartementet var ikke helt fornøyd med det.

 

- Selv om veksten i sykefraværet ser ut til å ha stoppet opp, er sykefraværet fortsatt for høyt. Dette understreker behovet for de nye reglene for oppfølging av sykmeldte som nylig er trådt i kraft, sier statsråden i en pressemelding.

 

- Vi har nå innført en ny sykmeldingsmodell med tettere oppfølging av de sykmeldte. Hovedendringene er at arbeidsgiver i større grad enn tidligere skal tilrettelegge for og følge opp sykmeldte. Det er viktig å komme tidlig i gang med å finne løsninger som hindrer unødig lange sykefravær, sier han.

 

Regjeringen har til kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester i 2007 satt av rundt 600 mill. kroner, og rammen for tilretteleggingstilskuddet er økt til 194 mill. kroner.

 

- Det er mitt utgangspunkt at tettere oppfølging ute i virksomhetene og økt tilgjengelighet til aktuelle virkemidler vil bidra positivt på utviklingen i sykefraværet, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

 

Tilfredse i NHO

 

NHOs direktør Sigrun Vågeng sier hun er tilfreds med at sykefraværet flater ut i vinterkvartalet, men at nivået imidlertid fortsatt er for høyt.

 

- Vi jobber aktivt med å redusere fraværet. Det bekymrer at sykefraværet øker i de yngste aldersgruppene. En tett oppfølgning av disse gruppene fra NAVs side er meget viktig. NHO er opptatt av at vi nå arbeider godt med den nye IA-avtalen, sier direktør Sigrun Vågeng på NHOs nettsider.

 

NAV bekymret for fravær hos unge

 

Sterkest har altså økningen vært blant unge personer. Kvinner i alderen 20-24 år har et legemeldt sykefravær som har økt med 7,5 %. For menn i samme aldersgruppe har det vært en økning på 5,7 %. Blant denne gruppen har det vært en særlig økning i sykefraværet for personer med sykdommer i fordøyelsesorganer, med rygglidelser og sykdommer i luftveiene. 

– Det er i dag stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det er da særlig urovekkende at det legemeldte fraværet øker hos de yngre. En uro som forsterkes når vi vet at det også har vært en økning blant de unge som mottar en uføreytelse, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.

 

Saglie sier videre at hvis fraværet skal senkes ytterligere, er det viktig å få de nye reglene for sykemelding til å fungere.

 

– Vi er avhengig av at arbeidsgiverne øker fokus på sykefraværsarbeidet. Endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven av 1. mars, forsterker arbeidsgivers ansvar, og det stilles nå økt krav til mer aktivitetsorienterte tiltak tidligere i sykmeldingsperioden, sier Saglie.

 

[Les mer i artikkel hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet]

[Les mer i artikkel hos NHO]

[Les mer i artikkel hos NAV]

oks.com >books
x;> (26.3 2007)

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?