Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedriftsledere positive til seniorer
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedriftsledere er positive til å ansette seniorer. Annenhver av bedriftslederne i de små og mellomstore bedriftene her i landet ser ingen betenkeligheter med å ansette folk over 50 år sin bedrift. Det viser en fersk undersøkelse gjort for Bedriftsforbundet.

-           Det er meget positivt at bedriftsledere ser hvilken ressurs som vel voksne medarbeidere representerer. De har erfaring og kunnskap som er uhyre verdifull, sier Bedriftsforbundets administrerende direktør Tom Bolstad.

           

Godt voksne en ressurs

Skal vi tro undersøkelsen så er folk over 50 år slett ikke uønsket i arbeidslivet, i hvert fall ikke blant lederne av landets mellomstore og små bedrifter. Flertallet av bedriftslederne sier klart ja til godt voksne medarbeidere. Lederen av Bedriftsforbundet, Tom Bolstad, er helt klar på at seniorer er en meget nyttig ressurs for sine medlems bedrifter. Han mener at de aller fleste bedrifter har bruk for medarbeidere i alle aldre og av begge kjønn som kan avspeile kundegrunnlaget og samfunnet rundt dem. En sammensatt arbeidsstokk styrker miljøet, gir et rikere idétilfang, et bredere beslutningsgrunnlag og en mer slitesterk bedrift, mener han.

Bolstad påpeker også at dagens arbeidsliv krever stadig oppdatering, og her stiller 20- og 60-åringene likt, mener han. Begge blir like fort akterutseilt, hvis de ikke får den nødvendige oppdateringen. Dessuten representerer seniorene en stabil arbeidskraft, selv om fraværet går noe opp med årene.

 

Ønsker ung profil

Selv om andelen bedriftsledere som ikke har noen betenkeligheter med å ansette folk over 50 er stor, så finnes det også mange skeptikere. Hver tredje bedriftsleder sier han eller hun har betenkeligheter med å ansette godt voksne mennesker. Men det er ikke, som man kanskje skulle tro, hensynet til lavere produktivitet eller høyere fravær som får denne tredelen til å ikke ønske de over 50 velkommen.

Den viktigste årsaken er derimot ønsket om at bedriften skal fremstå med en ung profil. Først på plass nummer to kommer frykten for at seniorene har lavere arbeidskapasitet, og på tredje at de skal påføre bedriften utgifter ved tidlig pensjonering eller mer sykefravær.

-           At bedriften ønsker en yngre profil, kan skyldes at de har mange seniorer fra før. De øvrige årsakene er mer holdnings- og systembestemt, påpeker Bolstad, som ønsker begge deler til livs.


Problematisk å finne kvalifisert arbeidskraft

I undersøkelsen gjennomført for Bedriftsforbundet svarer halvparten av lederne ja på spørsmål om det er ”problematisk for din bedrift å finne kvalifisert arbeidskraft”.
-           Selv om vi har midlertidig slakke i arbeidsmarkedet, vil problemet i fremtiden bli å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Det er derfor meget uheldig med systemer som bidrar til å utestenge seniorer ved nyansettelser, slik som AFP-ordningen og en del pensjonsordninger hvor innskuddene stiger med alderen. Dette må vi få slutt på, samtidig som det må legges bedre til rette for at folk som ønsker å trappe ned i yrkeslivet får anledning til dette. Mange anser det som et velferdsgode å arbeide mindre med årene. Men de må selv betale for det. Vi må ikke ha ordninger som belønner folk for å slutte i arbeid, avslutter Bolstad.

 

Slik svarte bedriftslederne på spørsmålet om de hadde betenkeligheter med å ansette seniorer i sin bedrift:

            Ja, helst ikke over 50                                33,6%

Ja, helst ikke over 55                                8,9%

            Ja, helst


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?