Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stadig flere unge blir uføretrygdet
Del artikkelen med venner og kolleger

Det er til dels store geografiske variasjoner i uføretrygd. Hedmark, Aust-Agder og Nordland er de fylkene som har høyest prosent uføre, mens Oslo, Akershus og Rogaland har lavest.
 
I de tre første fylkene ligger uføreprosenten på rundt 16 for kvinner og mellom 11 og 12 for menn.

Sett under ett, var rundt 10 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år helt eller delvis uføre i 2005. Det har vært en økning hvert år de siste årene, særlig i de yngste aldersgruppene. Den største veksten finner vi i Østfold, den laveste i Oslo og Hordaland.

NAV legger tirsdag fram den første rapporten i et prosjekt om hva som fører til utvikling i uførepensjon. Rapporten tar for seg den geografiske utviklingen fra 1992 - 2005 i alle fylker og alle aldersgrupper.
-          Det tydeligste i denne undersøkelsen er at vi har en veldig sterk alderskomponent. Det norske folk blir jevnt eldre i gjennomsnitt, og det fører til stadig flere uførepensjonister, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV Erik Oftedal til NTB.

Økning for yngre
For den yngste aldersgruppen (18-24 år) er det likevel en markant økning i uføretrygd. Økningen i nye uføre i denne gruppen er nesten firedoblet siden 1992 for menn, og mer enn firedoblet for kvinner.

Særlig sterk økning blant unge under 35 år finner vi i Aust-Agder og Telemark. Også i Vest-Agder, Østfold og Vestfold har det de siste årene vært en økning blant de unge. Økningen blant unge er lavest i Oslo, Sogn og Fjordane og Hordaland. Det er altså i fylkene langs ytre Oslofjord og videre sørover langs kysten at de unge i størst grad er uføre.
-          Det dreier seg ikke om så mange, men det er klart at dette er bekymringsfullt. Det er langt mer alvorlig at en ung arbeidstaker ikke får muligheter i arbeidslivet og ender på uførepensjon, enn at en eldre arbeidstaker som har vært aktiv i mange år, ender på uførepensjon, sier Oftedal.

Årsaker
Tallene i denne første undersøkelsen sier ikke så mye om årsakene til utviklingen, men NAV vil i neste omgang søke å finne ut hva som kan være grunnene til endring i uførepensjoneringen. Den neste rapporten kommer til høsten.
-          NAV har som ambisjon å redusere uføreraten over tid. Det må vi gjøre sammen med partene i arbeidslivet og befolkningen. Ledd i en slik utvikling er blant annet et inkluderende arbeidsliv og en tettere oppfølging av sykmeldte. Det kan bidra til at flest mulig holder seg i arbeid, og flest mulig kommer tilbake i arbeid etter sykdom, presiserer Oftedal.

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?