Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


46 prosent flere ledige i januar
Del artikkelen med venner og kolleger

Over 20 000 flere meldte seg arbeidsledige hos NAV i løpet av januar. Totalt er det derfor 65 200 som er registrert arbeidsledig, og spesielt går ledigheten opp blant unge menn.
 
- Tallet på arbeidsledige for januar viser følgene av den internasjonale finanskrisen. Tallet viser hvor viktig det er at regjeringas krisepakke nå blir sett i verk, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i en kommentar til tallet på arbeidslause frå Arbeids- og velferdsdirektoratet for januar.
 
- Ledigheten økte kraftig i januar og vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en like kraftig vekst i ledigheten, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Han påpeker at det fortsatt er lav ledighet i Norge og viser til at det var flere ledige i september 2006.
 
65 200 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av januar. Dette utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.
 
Antall permitterte tredoblet
 
Det er blitt mer enn tre ganger så mange permitterte det siste året. Ved utgangen av januar var 8 300 personer permittert, herav 5 500 permittert på heltid. De heltidspermitterte er inkludert i tallet over helt ledige.
 
Størst vekst for unge menn
 
Menn mellom 20-29 år er den gruppen som hadde den sterkeste årsveksten i antallet ledige med 86 prosent i januar. Kvinner mellom 20-29 år hadde en økning i ledigheten på 25 prosent i den samme perioden.
 
Øker mest i bygg og anlegg
 
Med unntak av undervisning har antallet ledige økt i samtlige yrkesgrupper det siste året. Sterkest økning i antallet ledige har det vært innenfor bygge- og anleggsarbeid og industriarbeid med henholdsvis 129 og 75 prosent i løpet av det siste året. I offentlig sektor er ledigheten fortsatt lav, og innenfor undervisning utgjør ledigheten nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken. 
 
Krisepakken viktig
 
- Sammen med statsbudsjettet og krisepakkene som ble lagt fram før jul, vil regjeringas krisepakke, som ble lagt fram sist mandag, bidra til å øke etterspørselen i samfunnet og dempe økningen i arbeidsledighet. Den siste krisepakka er særlig retta mot bygg- og anleggstjenester, da dette er den næringa som er sterkest rammet av nedgangskonjunkturen. I denne næringa er arbeidsledigheten mer enn doblet sammenlignet med januar i fjor. Det er også viktig at allerede iverksatte tiltak og kommende tiltak innen industrien virker for å møte den markerte økningen i arbeidsledighet, sier statsråd Dag Terje Andersen.
 

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?