Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Yrker med høye utdanningskrav øker mest
Del artikkelen med venner og kolleger

4 av 10 arbeider nå i yrker som krever utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og fra 2007 til 2008 stod to tredeler av sysselsettingsveksten fra yrker innenfor disse yrkesgruppene.

Sammenliknet med 2007 har sysselsettingen innenfor disse yrkene økt med 54 000 personer eller 6 prosent. Kvinner hadde en noe sterkere økning enn menn viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Flest på heltid i yrker med høyskole- og universitetsutdanning

Av sysselsatte kvinner i alt hadde 58 prosent en heltidsjobb. I akademiske yrker var imidlertid denne andelen på nærmere 80 prosent, mens den var 70 prosent i høyskoleyrker. Blant menn var heltidsandelen på om lag 90 prosent i begge disse yrkesfeltene.

Deltidsarbeid var mest utbredt i salgs- og serviceyrker. Av de større yrkesgruppene finner vi her hjelpepleiere med 68 prosent på deltid og butikkmedarbeidere med 61 prosent på deltid. Renholdere, som er gruppert under ”Andre yrker”, hadde også en deltidsandel på 61 prosent.

Kvinner i offentlig forvaltning

En tredel av de sysselsatte hadde jobb i offentlig forvaltning. For kvinner var andelen ca. 50 prosent, mens den var nær 20 prosent for mennene. Denne forskjellen mellom kvinner og menn skyldes i hovedsak at kvinner er overrepresentert i helse- og omsorgsyrkene, samt i undervisningsyrkene, som for det meste finnes i offentlig forvaltning.

Alder og yrke

Gjennomsnittsalderen for de sysselsatte har økt fra 39,6 år i 1998 til 40,6 år i 2008. Alle yrkesfelt har fått høyere gjennomsnittsalder. Sterkest har aldersveksten vært for bønder og fiskere med en økning på 2 år. I salgs- og serviceyrker har veksten vært minst med 0,2 år. Dette yrkesfeltet har et stort innslag av unge butikkmedarbeidere som arbeider ved siden av skolegang/studier.

Lederne hadde høyest gjennomsnittsalder i 2008 med 46 år og har blitt godt og vel ett år eldre på 10 år. Yrkesfeltet ”Andre yrker” hadde lavest gjennomsnittsalder med 35 år. I denne gruppen inngår de vernepliktige, samt ufaglærte hjelpearbeidere.

Kilde: SSB


Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?