Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ledighetsøkning kun blant innvandrermenn
Del artikkelen med venner og kolleger

 

Arbeidsledigheten blant innvandrere økte fra 2007 til 2008. Nå er den på 4,8 %.
 
Det var kun blant innvandrermenn det kom en økning i antall arbeidsledige ved Statistisk Sentralbyårs siste undersøkelse. Fra november 2007 til samme måned 2008 gikk andelen innvandrermenn opp med et prosentpoeng.
 
Samlet sett er det nå en arbeidsledighet blant innvandrer i Norge på 4,8 %. November 2008 lå denne på 4,3. I den resterende delen av befolkningen var det også en liten stigning fra 1,3 til 1,5 %.
 
Blant den andre halvdelen innvandrere, kvinnene, så undersøkelsen en nedgang på umerkelige 0,1 prosentpoeng. At det kun er økning blant menn kan ha sterk sammenheng med at det er i bransjer som bygg- og anleggsvirksomhet og industri at arbeidsledigheten har tapt seg mest. Gruppen innvandrermenn hadde 5 % ledighet, innvandrerkvinner 4,5.
 
Rogaland ”best” for innvandrerne
 
Aust-Agder og Østfold hadde den høyest regisrerte ledigheten blant innvandrere (4,2 % for Aust-Agder, 4,1 % for Østfold). Dette gjelder for gruppen prosent av antall bosatte i alderen 15-74 år.
 
Samme gruppe hadde lavest ledighet i fylkene Rogaland (2,1%) og Møre og Romsdal (2,2%). SSB fant også at det var størst økning i antallet arbeidsløse innvandrere i Aust-Agder, med 1,5 prosentpoeng. For resten av landet lå denne på under et prosentpoeng.
 
Arbeidsledige norskfødte med innvandrerforeldre
 
Norskfødte personer med innvandrerforeldre hadde få arbeidsledige. Ved slutten av årets nest siste måned var det kun 385 av disse som sto uten jobb. I aldersgruppen 15-29 år, der vi finner de aller fleste ledige etterkommerne, var ledigheten på 3 %. Dette var bare noen få desimaler over nivået blant jevnaldrende i hele befolkningen.
 

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?