Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Høy dødelighet blant sjømenn
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det er sjømenn og ansatte i hotell- og restaurantbransjen som har høyest dødelighet. Akademikerne er derimot minst utsatt for dødsulykker.

Rapporten er basert på tall fra 1960 til 2000 og viser klare forskjeller mellom yrkesgruppene. Samtidig arbeider stadig flere i yrkesgrupper med lav dødelighet, mens færre og færre jobber i yrker med høy dødelighet. 

Akademikere utsettes sjelden for ulykker 

Pedagogene er den yrkesklassen med aller lavest dødelighet. Akademikere generelt har lav dødelighet, og blant mannlige lærere, rektorer og skoleledere ligger dødeligheten i overkant av en fjerdedel lavere enn gjennomsnittsdødeligheten for menn. Ulykkes- og selvmordsdødeligheten er også spesielt lav blant skoleansatte. 

Undersøkelsen viser at menn som arbeider i yrker med lav dødelighet, også kan forvente å leve lenger som pensjonister enn menn med en arbeidskarriere i et yrke med høy dødelighet. Prester, arkitekter, lektorer og ingeniører lever lenge som pensjonister, mens sjøfolk, hotell- og restaurantarbeidere og drosjesjåfører ofte får en kortere pensjonisttilværelse. 

Lav dødelighet blant helsepersonell

I tillegg til pedagoger ligger leger, tannleger og annet helsepersonell godt an i forhold til dødelighet. På 60-tallet hadde denne yrkesgruppen en dødelighet nær gjennomsnittet. I dag har yrkesgruppen en klart lavere dødelighet. Det er særlig leger og tannleger som har fått redusert sin relative dødelighet. Imidlertid er selvmordsdødeligheten i denne yrkesgruppen høy.

Andre yrker hvor dødeligheten er lavere enn gjennomsnittet er ingeniører, advokater, prester, ansatte i offentlig administrasjons- og forvaltningsarbeid, gårdbrukere og trearbeidere.

Tøffe kår på havet og på byen

Sjøfolk, som matroser og motormenn, er yrkesgruppen med aller høyest dødelighet. Her er ulykkesdødeligheten meget høy, men også selvmordsdødeligheten og dødeligheten av lungekreft i denne yrkesgruppen ligger også godt over gjennomsnittet for alle yrkesgrupper. 

Yrkesgruppa med nest høyest dødelighet blant menn arbeider i hotell- og restaurantbransjen. Både dødeligheten av kreft, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i åndedrettsorganene og sykdommer i fordøyelsesorganene er høy. Dødsfall i forbindelse med ulykker og selvmord er også vanligere i denne yrkesgruppen enn i andre yrkesgrupper. 

Fiskere og fangstarbeidere har hele tiden hatt en dødelighet over gjennomsnittet, og overdødeligheten øker gjennom hele 40-årsperioden undersøkelsen dekker. Selvmordsdødeligheten er lav, og dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer og kreft er bare noe mer utbredt i denne gruppen enn blant gjennomsnittet, så overdødeligheten skyldes først og fremst ulykker. Ingen annen yrkesgruppe har så høy ulykkesdødelighet som fiskerne. 

Andre yrkesklasser hvor menn har høyere dødelighet enn gjennomsnittet er ansatte i gruve-, sprengnings-, olje- og gassutvinningsarbeid, veitrafikkarbeid, næringsmiddel- og tobakkarbeid. Også vaktmestere og menn som arbeider på lager har høyere dødelighet enn gjennomsnittet.

Mindre forskjeller blant kvinner

Dødelighetsforskjellene mellom yrkene er lavere blant kvinner enn blant menn, men også blant kvinner er det pedagoger og helsepersonell som har den relativt laveste dødeligheten. Kvinner i landbruket har også relativt lav dødelighet. Kvinnelige industriarbeidere har jevnt over høy dødelighet. Det samme har kvinner som arbeider innenfor hotell-, restaurant- og husarbeid, men overdødeligheten i disse yrkene er langt lavere enn den som ble observert blant menn.

Kvinnelige pedagoger har lav dødelighet av de fleste dødsårsaker, men brystkreftdødeligheten er høy. 

[Les pressemelding fra SSB]

tylex;>online book
x;>online book (11.3 2009)

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?