Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Funksjonshemmede i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen satser 30 millioner i et nytt prosjekt som skal få flere funksjonshemmede i arbeid.  IT Funk (IT for funksjonshemmede) får økt støtte, og man ønsker å gjøre noe med problemene mange opplever ved bruk av IT-utstyr.  Denne satsingen er i tråd med målet om et mer inkluderende arbeidsliv. 

-           Jeg vil ha flere funksjonshemmede i arbeid eller utdanning. Derfor satser regjeringen 30 millioner kroner på å utvikle IKT-baserte produkter og tjenester som skal gjøre hverdagen lettere for funksjonshemmede og eldre, og øke deres tilgjengelighet til samfunnet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Sosialdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet gir 30 millioner kroner til en fireårig satsing i regi av IT Funk (IT for funksjonshemmede)i Norges forskningsråd. Gjennom forskning og utviklingsarbeid skal kunnskap om hvordan man kan utforme IT-baserte produkter og tjenester som passer for alle, settes på dagsorden.

-            Bevisstgjøring og kunnskapsbygging er viktige virkemidler for å utvikle et samfunn hvor alle kan delta, sier sosialministeren.

Satsingen på IKT er et av mange tiltak i en ny stortingsmelding, som blir lagt fram i vår.

Universell utforming
En av hovedoppgavene som ble lansert ved starte av det europeiske året for funksjonshemmede var å gjøre produkter tilgjengelig for alle.  Økt tilgjengelighet og like muligheter for alle er nøkkeltemaer for prosjektet som i Norge har slagordet ”Ingen Hindring”.
-           Ved å utforme samfunnet bedre, vil flere kunne delta på lik linje. Dette kalles gjerne universell utforming, forklarte sosialministeren under åpningen.
Produkter som kan brukes av alle mennesker er universelt utformet.  Man ønsker at bygninger, kommunikasjonsmidler og omgivelser utformes slik at mennesker kan benytte seg av dem uansett ferdigheter. 

Ny teknologi er en stadig viktigere del av vår hverdag. Mange funksjonshemmede og eldre opplever at bruk av ny teknologi skaper hindringer. Utforming av ulike tjenester og produkter tar ikke hensyn til at disse skal kunne brukes av alle. Dette fører i sin tur til problemer i utdanning og arbeidsliv, og i møte med ulike offentlige og private tjenester. Brukerdeltakelse og samarbeid med ulike utviklings- og produksjonsmiljøer står sentralt i IT Funk. IT Funk har sikret sitt nettverk gjennom Brukerforum, som skal bidra med råd og kvalitetssikring i prosjektperioden. 

IT Funk skal:

·          ha spesielt fokus på utdanning/opplæring og arbeid, og bidra til å fremme IKT-baserte løsninger som kan brukes av alle
·          ha hovedfokus på universell utforming av IKT-baserte produkter og tjenester
·          utarbeide metoder og verktøy som skal sikre god brukermedvirkning i utvikling av produkter og tjenester og bidra til at denne kunnskapen tas i bruk i FoU- miljøer og i næringslivet
·          jobbe med informasjon, rådgivning og opplæringstiltak


 

[Les mer på Sosial- og helsedirektoratets sider for kampanjen]

oks.com >books
oks.com >books

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?