Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Godt voksne arbeidere
Del artikkelen med venner og kolleger

Eldrebølgen er godt på vei og det blir stadig flere eldre i samfunnet. STAMI har sett på hvordan økende alder påvirker den enkeltes forutsetninger for å opprettholde og forbedre arbeidsevnen.
 
Ved inngangen til 2009 var andelen innbyggere mellom 55 og 64 år i Norge på 12 prosent.  Statistikk for EU viser at andelen innbyggere i alderen 55 – 64 år vil øke med 16 prosent i perioden fra 2011 til 2030, samtidig vil andelen i alderen 15 – 24 avta med 12 prosent. Andelen i alderen 25 – 39 år vil avta med 16 prosent, og andelen i alderen 40 – 54 år vil avta med 10 prosent.
 
Eldre arbeidstakere vil derfor være en svært viktig arbeidsressurs i tiden fremover og arbeidsgivere må legge til rette for at de står lengre i arbeid. Den generelle forbedringen i helse gir imidlertid gode muligheter for at man skal kunne arbeide og trives lengre med arbeidet.
 
Nødvendig med tilrettelegging
 
Forsker ved STAMI, Einar Jebens, mener tilrettelegging av arbeidsmiljø er avgjørende for at eldre skal stå lenger i arbeid, og tror denne problemstillingen bare blir mer og mer aktuell.
 
- Hvis man ønsker å beholde eldre lenger i arbeidslivet må man se på den enkelte arbeiders arbeidsevne. Særlig i arbeid som er fysisk tungt, er det viktig at arbeidsgivere tilpasser kravene til den enkeltes behov, sier Jebens.
 
Han sier videre at tilbudet til godt voksne arbeidstagere også bør være utformet slik at alle blir med.
 
- Vi tror blant annet at mange eldre arbeidstakere i fysisk tunge/krevende yrker er såpass slitne etter endt arbeidsdag at de må bruke fritiden sin til passiv restitusjon for å komme seg til neste dag. Vi mener at man i flere fysisk tunge yrker bør tilby arbeidstakerne å trene i arbeidstiden for at de skal kunne opprettholde sin fysiske arbeidskapasitet når det er denne som svikter.
 
1 av 5 er pensjonist i 2050
 
Selv om eldrebølgen til en viss grad allerede har truffet Norge er det spesielt etter 2010 at eldrebølgen vil gi store samfunnsøkonomiske effekter. Da vil de store etterkrigskullene bli pensjonister og andelen over 67 år vil øke fra 12,8 prosent i 2009 til vel 19 prosent i 2030. I 2050 vil andelen være 22 prosent.
 
STAMI argumenterer samtidige for at de gode unge arbeidstakerne vil bli mer ettertraktet, og kan regne med høyere lønn.
 

Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?