Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


YS lanserer Arbeidslivsbarometer
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivsbarometeret skal gi en oversikt over hvordan norske arbeidstakere har det på jobb. Selv om de fleste i dag er fornøyd med sin arbeidssituasjon, er det spesielt en gruppe som kommer dårlig ut.
 
- YS Arbeidslivsbarometer er et unikt instrument for å unngå generalisering på bakgrunn av enkeltforhold. Det skal kunne brukes til å diskutere og debattere utviklingen i det norske arbeidslivet. Vi vil kunne se sammenhenger vi tidligere ikke har vært oppmerksomme på, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
 
Barometeret er delt i 6 nøkkelområder som rangeres fra 1 (dårligst) til 10 (best).
Nøkkelområde
Poeng (1-10)
Fagforeningens legitimitet
7,35
Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse
8,18
Arbeidsvilkår, stress og mestring
7,38
Fravær av diskriminering
7,88
Likestilt deltakelse
6,07
Trygghet og tilknytning til arbeidslivet
6,78
 
Deltid: Lavere lønn og pensjon
 
Dårligst ut på arbeidslivsbarometeret kommer de lavtlønte helse- og omsorgsyrkene der deltidsproblematikken gir store problemer. Små deltidsstillinger gir vanskelige arbeidssituasjoner, lavere lønn og lavere pensjon.
 
- For kvinner som arbeider i pleie- og omsorgssektoren kan livssituasjonen fortone seg som mer og mer prekær. Som følge av skjev arbeidsfordeling i hjemmet, blir ofte kvinnen den lidende part - og ser seg bedre tjent med deltidsstillinger. Det igjen forringer kvaliteten på helsetilbudet. Med lav lønn og deltidsstilling taper den yrkesaktive inntekt og pensjonspoeng, sier Sigtona Halrynjo i AFI.
 
Lønnstatistikken viser at mens annen hver mann tjener mer enn 400 000 i året, tjener kun hver femte kvinne det samme. Dette forskyver mer av arbeidet i hjemmet på kvinnen ettersom hennes jobb er mindre viktig, noe som igjen forsterker situasjonen.
 
Deltid: Høyere fravær
 
Det høye sykefraværet i Norge er et problem, og sammenlignet med andre land i Europa er Norge i en helt spesiell situasjon. Ifølge YS Arbeidslivsbarometer finnes det klare sammenhenger mellom arbeidsfordeling, kjønn og sykefravær.
 
- Sykefraværet er høyest i kvinneyrkene. Spesielt de som jobber mye delt

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?