Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sysselsettingen faller raskt
Del artikkelen med venner og kolleger

Ikke siden 1989 har antall sysselsatte falt så mye som i de siste månedene. Tall fra NAV og SSB konkluderer begge med at arbeidsledigheten øker og det kan bli verre.
 
I perioden mai til august ble antallet sysselsatte redusert med 22 000 i følge SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU). Arbeidsledigheten ifølge SSB var ved utgangen av august på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.
 
NAV: Tiltaksnivået demper ledighetsvekst
 
Ved utgangen av oktober var det registrert 68 300 helt ledige hos NAV. Dette er 26 000 flere personer enn i oktober i fjor, det vil si en økning på 62 prosent. Arbeidsledigheten er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.
 
Sesongjusterte tall viser at antallet helt ledige den siste måneden økte med 1 000 personer.
- NAV har trappet opp tiltaksnivået de siste månedene og antallet arbeidssøkere som deltar på tiltak har økt raskt. Dette bidrar til å moderere veksten i ledigheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
Arbeidsminister Rigmor Aasrud er fornøyd med Regjeringens grep som gir flere muligheten i arbeidslivet, men understreker at det vil være nødvendig å øke innsatsen for de arbeidsledige i tiden fremover.
 
- Tallene forteller at Regjeringens aktive motkonjunkturpolitikk og tiltaksopptrapping har vært riktig og nødvendig. Tallet på deltakere på ordinære tiltak har vist en økning på 66 prosent siste år og var 20 100 i oktober. Vi har nå hatt over et år med lav etterspørsel etter arbeidskraft. Ikke minst utsatte grupper på arbeidsmarkedet merker denne situasjonen. Tallet på langtidsledige øker. Utviklinga viser at det er nødvendig å styrke arbeidet overfor arbeidssøkere ytterligere i tida framover, sier Aasrud.
 
I tillegg til at ledigheten synker ser NAV også en sterk nedgang i antallet utlyste stillinger. Sammenliknet med i fjor, falt antallet utlyste stillinger per virkedag med 20 prosent i oktober. Nedgangen har vært størst innenfor kontorarbeid (-38 %) og innenfor industriarbeid og ingeniør og IKT-fag (-37 %).
 
NAV og SSB: To mål på arbeidsledigheten
 
Mens NAV tar utgangspunkt i antallet registrerte arbeidsledige, er SSB sine prognoser basert på Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) som er en spørreundersøkelse. Hos SSB er derfor de som ikke registrerer seg som arbeidsledige og en del av dem som er på arbeidsmarkedstiltak inkludert i ledighetstallet. Samtidig ser SSB bort fra eldre personer med lange ledighetsperioder og ufrivillige permitterte i deres tall.
 

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?