Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ledigheten blant innvandrerne fortsatt økende
Del artikkelen med venner og kolleger

SSB kan melde at arbeidsledighetsandelen blant innvandrere fortsatt øker. Innvandrerledigheten er nå på 7,5 %. 

20 153 innvandrere er registrert ledige. Blant en gruppe på til sammen 77 109 ledige i Norge, er prosentandelen innvandrere stor, 26 %. Antall arbeidsledige innvandrere har hatt en økning på over 9 000 personer på ett år.
 
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk opp fra 4,6 % i august 2008 til 7,5 % ett år senere. Norge sett over ett var de samme tallene henholdsvis 1,5 % og 2,5 %.
 
Betydelig økning på ett år
 
Alt i alt har økningen vært betydelig. Registrerte arbeidsledige i alt august 2008 viser 44 364 personer. August 2009 stod tallet i hele 77 109, en økning på 32 745 personer.
 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har nylig sluppet en statistikk som viser registrert arbeidsledighet blant innvandrere i Norge for 3. kvartal 2009. Den tar også for seg hvor i verden de arbeidsledige innvandrerne kommer fra.
 
For ledigheten blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa har fortsatt størst økning. Her økte den med 6 prosentpoeng på statistikkens år.
 
Det var også økning i gruppene fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika på henholdsvis 3,8 og 3,3 prosentpoeng. For Asia og Øst-Europa (utenom EU) var det en økning på cirka 2,5 prosentpoeng hver. SSB melder også om en økning på 1,5 prosentpoeng for både Vest-Europa og Norden.
 
Afrikansk gruppe med høyest ledighet
 
I 3. kvartal 2009 hadde både innvandrere fra Latin-Amerika og begge de østeuropeiske gruppene et ledighetsnivå på omkring 8 %. Nest verst var Asia, med 9 %. Men den afrikanske gruppen holder snittet høyt oppe gjennom sin målte ledighet på hele 14,2 %.
 
Innvandrere fra Norden og Vest-Europa befant seg som vanlig lavest, med litt over 3 % for hver av gruppene.
 
Flere på arbeidsmarkedstiltak
 
Samtidig var det også en positiv økning, nemlig på deltakelse på arbeidsmarkedstiltak. Antall innvandrere gikk opp fra 3 411 til 4 637 på det nevnte året. En vekst på 36 %.
 
Blant deltakerne utenom innvandrergruppen var det en økning på 68 %, det vil si 2 900 flere deltakere. I alt var 11 790 personer registrert som deltakere.
 

Legg til kommentar

01. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?