Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet stiger
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet stiger kraftig og svineinfluensa og finanskrisen får mye av skylden. Arbeidsminister Rigmor Aasrud er bekymret for utviklingen og minner om at virkemidlene i IA-avtalen skal vurderes for å gjøre dem mer effektive.
 
Sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009.
– Tallene for tredje kvartal bekrefter at utviklingen i sykefraværet er urovekkende. Influensa kan forklare noe av veksten, men hovedbildet er fortsatt at det er andre forhold som betyr mer. Denne utviklingen understreker viktigheten av det arbeidet som nå er igangsatt for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.
 
Svineinfluensa
 
I følge NAV kan influensaen forklare en tredjedel av økningen i fraværet.
- Vi har tidligere sett at sykefraværet vanligvis går noe ned om lag ett år etter at ledigheten begynte å øke. Det har ikke skjedd under denne nedgangskonjunkturen. Nå har vi en situasjon hvor sykefraværet øker kraftigere enn tidligere. Økningen i influensasyke kan forklare en tredjedel av økningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
- Det er ikke overraskende at svineinfluensaen slår ut på sykefraværsstatistikken. Finanskrisen har også ført til usikkerhet og uro i arbeidsmarkedet, med økt ledighet og frykt for arbeidsplassene som konsekvens, sier LO-leder Roar Flåthen.
 
Han understreker at økningen i sykefravær skjer etter en betydelig nedgang i fraværet, slik at fraværet nå er omtrent uendret med fraværet i 2001. Med
 
- Antakelig har tilbøyeligheten til fravær gått ned når vi korrigerer for kjønns- og alderssammensetning. Blant annet som følge av innfrielse av ett av hovedmålene i IA-avtalen om at folk skal stå lenger i jobb. Uansett er det viktig med en fornyet IA-avtale med virkemidler og tiltak for økt nærvær som både arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter kan stå sammen om, sier Flåthen.
 
IA-avtalen trenger sterkere virkemidler
 
- Dette gjør en ny IA-avtale med sterkere virkemidler enda viktigere, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.
 
De bedriftene som jobber systematisk med IA, opplever reduksjon i fraværet. Det er derfor viktig å få på plass enda sterkere og bedre virkemidler, slik at den rette medisinen blir foreskrevet.
 
- NHO ønsker derfor å få på plass en ny IA-avtale som alle aktører må forplikte seg sterkere til å ta i bruk. NHO har stor tro på at dette vil kunne bidra til å redusere sykefraværet, sier Oppegaard.
 
Tiltak for å redusere fraværet
 
Det er satt i verk flere tiltak for å redusere sykefraværet. Tettere oppfølging av sykemeldte er lovbestemt, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. I tillegg er sykmeldingsblanketten endret for å åpne opp for tettere kommunikasjon mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker.  
 
– Det finnes mange gode eksempler på virksomheter som har klart å redusere sykefraværet ved å ha gode rutiner og et kontinuerlig fokus på området. Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle involverte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.
 
tylex;> (21.12 2009)

Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?