Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Optimistisk om IA
Del artikkelen med venner og kolleger

Ledere og IA-ansvarlige i staten er fremdeles optimistiske for det videre IA-arbeidet. Oppfølgingen av seniorene er god, mens planene for de med nedsatt funksjonsevne er færre sammenlignet med for 3 år siden. Samtidig oppgir 3 av 10 oppgir at fraværet har blitt lavere de siste 2 årene.

Undersøkelse er utført av Synovate Norge for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartentet og ble utført i 2009. Ledere og IA-ansvarlige ble spurt om hvilken grad de følger opp sykemeldte på den måten avtalen tilsier, og hvilke holdninger nøkkelpersoner har til avtalen.

Nærmeste leder er ansvarlig

Daglige ledere og IA-ansvarlige spiller en perifer rolle i oppfølgingsarbeidet av langtidssykmeldte. Det er de sykmeldtes nærmeste overordnede som er hovedperson her.

29 prosent av virksomhetene mener at fraværet har sunket de siste 1-2 år, mens 19 prosent mener det har steget.

Individuelle oppfølgingsplaner, bruk av gradert sykemelding i større grad, tettere og mer systematisk kontakt mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker, samt oppfølgingssamtaler med den enkelte sykmeldte anses som de mest effektive virkemidlene for å redusere sykefravær.

Små forskjeller fra 2006

Det er kun mindre forskjeller når undersøkelsen fra 2009 sammenlignes med en tilsvarende undersøkelse som ble foretatt i 2006. Likevel tyder resultatene på et noe svekket IA-engasjement:

Noen færre i 2009 kjenner godt til IA-satsingen sammenliknet med 2006, eller har kunnskap om sykefraværet i egen virksomhet.

Noen færre enn i 2006 svarer at de har en skriftlig plan for å få redusert sykefraværet (74 prosent), eller har mål for hvor mye sykefraværet skal reduseres (64 prosent).

Enda færre har en tidsangivelse for når sykefraværsmålet skal nås. Dette kan være et resultat av at færre ledere og IA-medarbeidere ser på sykefravær som et problem: En av tre ledere med et sykefravær over sju prosent oppfatter ikke dette som et stort problem.

Det er færre enn i 2006 (36 mot 44 prosent) som har skriftlige, konkrete planer for å ansette flere med nedsatt funksjonsevne. 

Gode seniorpolitiske tiltak

På ett punkt er resultatene klart bedre enn i 2006. I 2009 er det 10 prosentpoeng flere som sier at de har gjennomført konkrete tiltak for å øke den reelle pensjonsalderen (78 prosent mot 68 prosent i 2006). På dette IA-målet har staten lyktes best hittil ettersom avgangsalderen har økt med vel 13 måneder i IA-avtaleperioden.

[Les mer om rapport og last den ned hos FAD]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?