Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sammen for et godt arbeidsmiljø
Del artikkelen med venner og kolleger

På verdens arbeidsmiljødag ble konferansen ”Sammen for et godt arbeidsliv” arrangert. Underveis på konferansen fikk deltakerne muligheten til å svare på flere spørsmål om arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Svarene har vi her.

På verdensbasis dør 6300 personer hver dag av arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. I løpet av ett år dør til sammen 2,3 millioner.

Verdens arbeidsmiljødag har blitt markert av FN-organisasjonen International Labour Organization (ILO) siden 2003. I år under mottoet ”Nye risikoforhold og nye måter å forebygge på i et arbeidsliv i endring”.

LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt og arbeidsmiljømyndighetene ved Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet sto sammen bak konferansen som hadde som formål å gi et bilde av arbeidsmiljøsituasjonen i Norge og arbeidsmiljøutfordringene sett med myndighetenes og partenes øyne.  

Flere eksempler

Konferansen ga også eksempler fra virksomheter som har lyktes med å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene Virksomhetseksemplene viser gevinstene av et godt arbeidsmiljø for ansatte som trives og for virksomhetenes økonomi.

Grillstad AS var blant bedriftene som la frem sine metoder for å skape et godt arbeidsmiljø. Både Personalleder Liv Tefre og hovedtillitsvalgt Mona Iversen presenterte sitt arbeid.

Også Brønnøy sykehjem, Statoil Tjeldbergodden og Jøtul AS presenterte arbeidet de gjør for sitt arbeidsmiljø.

Aktive deltakere

Deltakerne på konferansen fikk utdelt en mentometerknapp, og i plenum ble det tatt opp sentrale arbeidsmiljøproblemstillinger.

De aller fleste mente arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass og i Norge generelt enten er godt eller tilfredsstillende. Kun et fåtall mener tilstanden er dårlig.

I følge deltakerne på konferansen er det lederkompetanse (40%) og høyt arbeidspress (23%) som er de største utfordringene for et godt arbeidsmiljø. Også moral og holdninger (15%) er en stor utfordring. Lange arbeidsdager (1%) og kvelds- og nattskift (2%) er derimot mindre viktig.

Deltakerne var mer delte på spørsmålet om hvilke delmål som er viktigst å oppnå i IA-arbeidet. 31% mener at forebygging av helseskader og sykdom er det viktigste målet, mens 27% mener det er inkludering som bør ha høyest prioritet. I overkant av 25% mener dessuten at det er viktigst å redusere sykefraværet.  Også tettere oppfølging (12%) fikk stor oppslutning.

Økt pensjoneringsalder fikk ingen oppslutning, mens høyere produktivitet og lønnsomhet kun fikk 2% av deltakernes stemmer.

[Les pressemelding hos Stami.no]
[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?