Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniortrenden på retur
Del artikkelen med venner og kolleger

Etter flere år med økende pensjonsalder, viser tall fra NAV at denne sank i 2009 med 0,3 år til 63,7 år. Finanskrisen kan være en mulig årsak til at trenden snur.

- Med finanskrise og økende arbeidsledighet måtte vi jo forvente at dette også ville gå ut over seniorene, sier direktør Åsmund Lunde i SSP, i en kommentar til tallene fra NAV.

Holdningsendring?

NOVA-forsker Per Erik Solem har studert trender i holdninger til seniorer i arbeidslivet både før og etter finanskrisen. Han har basert sin forskning på analyser av de siste tallene fra Norsk seniorpolitisk barometer, og har publisert ”Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag” i NOVA Rapport 5/10. Funnene hans viser at de positive holdningene som har vokst frem i oppgangstider nå kan være truet.

– Dette utgjør en utfordring for IA-avtalen, sier Per Erik Solem til Forskning.no.

Samtidig understreker Åsmund Lunde at den økende arbeidsledigheten ikke har truffet seniorene spesielt:

- I det store vil jeg si nei, men i de mest utsatte bransjene som jeg allerede har nevnt, og kanskje i mediebedriftene, kan det ha skjedd. Men jeg har ikke noe belegg for å si det, sier Lunde.

Under og etter finanskrisen har mange senioransatte fått tilbud om sluttpakker, slik at bedriften på kort sikt kan redusere sine lønnsutgifter. En reduksjon i pensjoneringsalderen kan derfor være som forventet i tiden etter finanskrisen.

Flere ønsker pensjonering

Det som overrasker Solem er imidlertid at flere unge seniorer (55-61 år) har endret sin holdning om å stå lengre i arbeid. Interessen for å utsette pensjoneringstidspunktet har flatet ut.

– Funnene betyr også at man i arbeidet med IA-avtalen ikke kan regne med at de senere års positive utvikling vil fortsette av seg selv. Ett av målene i IA-avtalen er nettopp at eldre skal utsette pensjoneringen og stå lenger i jobb, sier Solem.

Undersøkelser som viser medbestemmelse viser også den samme trenden. I oppgangstider frem til 2007 erfarte arbeidstakere en økende medbestemmelse over sin egen arbeidssituasjon, og gode muligheter for nye arbeidsoppgaver. Siden har trenden snudd, og spesielt eldre opplever nå mindre selvbestemmelse.

Andre senioreffekter upåvirket

Solem påpeker at det er flere områder der de positive endringene fra oppgangstiden fremdeles er upåvirket av finanskrisen. Det gjelder for eksempel seniorenes arbeidsglede, opplevelse av å mestre jobben og syn på forekomst av aldersdiskriminering.

Også Lunde er optimist på vegne av seniorene, og håper at virksomhetene lærer av forrige krise:

- Et rådende syn i nedbemanningssituasjoner er at de som har mulighet for å gå av med pensjon og slik er sikret økonomisk, gjør det. Men det er dessverre kortsiktig tenkning, både for den enkelte og for virksomhetene. Når tidene snur og behovet for folk øker, og det vet vi med sikkerhet at kommer til å skje i svært mange bransjer, skal det mye til for at en som har pensjonert seg, kommer tilbake i jobb. En virksomhet som har uttrykt at de gjorde denne feilen ved forrige krise, er Veidekke. Den erkjennelsen ser jeg på som et godt tegn, sier Åsmund Lunde.

[Les pressemelding fra NOVA]
[Les pressemelding fra Forskning.no]
[Les pressemelding fra Seniorpolitikk.no]
[Se samleside om Alderspensjon hos NAV]


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?