Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Endringer i seniorholdning?
Del artikkelen med venner og kolleger

Som et resultat av finanskrisen mener NOVA-forsker Per Erik Solem at holdningene til seniorer i arbeidslivet har snudd. Seniorpolitikk.no har fulgt opp Solem sin konklusjon og spurt 4 ledere i forskjellige bransjer om deres holdninger har endret seg.

Les artikkel om seniortrend på retur.

Nestlederen i Norsk Journalistlag Thomas Spence, seniorkonsulent i Manpower Ragnhild Molstad, daglig leder i Glåma Bygg AS Geir Liengen og personalsjefen i Aker Stord Holger Iversen ble spurt om finanskrisen har hatt noen betydning for holdninger til seniorer i arbeidslivet, og i så fall, på hvilken måte?

Ser holdningsendring

Både Spence og Molstad bekrefter en holdningsendring etter finanskrisen, der de seniorene som er ansatt har fått tilbud om AFP og gavepensjon, samtidig som yngre arbeidstakere prioriteres ved nyansettelser.

- NJ opplever at i mange bedrifter har ledelsen kommunisert tilbudet om AFP og gavepensjon på en måte som eldre ansatte har opplevd som et press om å gå av. Slikt press kan nok i del tilfeller gi eldre arbeidstagere en beklagelig følelse av å ikke ha vært fullt ut verdsatt på linje med yngre arbeidstagere, sier Spence til Seniorpolitikk.no.

- Jeg kan bekrefte NOVA-forsker Per Erik Solems funn. I en periode når Manpowers kunder har hatt flere kandidater å velge mellom, så velger de yngre framfor eldre medarbeidere. Jeg synes det er kjempetrist, for Manpower møter svært mange kompetente godt voksne, forteller Molstad.

Ser ikke holdningsendring

Liengen i Glåma Bygg AS og Iversen i Aker Stord forteller derimot det motsatte. De satser videre på seniorer uavhengig av finanskrisen.

- Finanskrisen har påvirket oss vesentlig, og vi har hatt langt mindre aktivitet enn vanlig. Det har ført til både nedbemanning og permitteringer, men det har ikke spesielt gått ut over seniorgruppen, nesten tvert imot, forteller Liengen.

Glåma Bygg AS har blant annet søkt om Basiskompetansemidler fra VOX for å øke kompetansen blant sine seniorer.

- Vi har prøvd å uttrykke de samme holdningene som da vi vant prisen Årets seniorinitiativ i 2008. På vegne av Aker Solutions, gjorde Aker Stord i fjor en kartlegging internt i konsernet, om seniorpolitikken skulle videreføres slik som den ble implementert i 2007. De som ble spurt var HR-ansvarlige, tillitsvalgte, seniorer og pensjonister som har jobbet her tidligere. Svaret ble et klart ja fra bedriftene som deltok, sier Iversen.

Aker Stord fortsetter arbeidet for å nå delmål 3 i IA-avtalen om økt pensjoneringsalder.

[Les intervju hos Seniorpolitikk.no]


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?