Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Midler til økt trivsel
Del artikkelen med venner og kolleger

Som et ledd i å skape et mer inkluderende arbeidsliv, utlyser Kulturdepartementet penger til IA-bedrifter som ønsker å stimulere til økt trivsel gjennom kulturtilbud på jobben.

Kulturdepartement utlyser 5 millioner kroner til kultur i inkluderende arbeidsliv. Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke stimuleringsmidler.

- Gjennom kulturløftet har vi gitt støtte til kultur i flere livsfaser gjennom blant annet den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

- Vi vet at et godt miljø på arbeidsplassen er avgjørende for å få ned sykefraværet, og jeg er ikke i tvil om at felles kulturopplevelser kan bidra til trivsel og godt arbeidsmiljø, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Kun for IA-bedrifter

Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale kan søke om fra 40 000 til 200 000 kroner til kunst- og kulturtiltak som kan stimulere til økt trivsel og fellesskap på arbeidsplassen. Tilskuddet skal dekke utgifter til minimum to kulturtiltak innenfor en 6-måneders periode. Det forutsettes at arbeidsplassene også bidrar med penger eller egeninnsats.

- Det er viktig at vi nå har fått på plass et prosjekt for kultur som ledd i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv. Jeg er spent på søknadene som kommer inn, og håper at mange arbeidsplasser benytter seg av denne muligheten, sier kulturministeren.

[Les pressemelding fra KD]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?