Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Aldersgrense i arbeidslivet?
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsdepartementet har fastslått overfor LO og NHO at bedriftssatte aldersgrenser på 67 år ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering. Det mener imidlertid Erik Råd Herlofsen ved Statens seniorråd er helt feil.

 

Arbeidsmiljøloven setter i utgangspunktet aldersgrensen på 70 år, dersom ikke helse- og sikkerhetshensyn gir bedriften adgang til å sette grensen lavere. Eksempler på yrker der det kan være riktig å ha lavere aldersgrenser er nordsjøarbeidere, dykkere og politi.
 
LO og NHO mener imidlertid at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er uklare, og har derfor bedt om en presisering fra Arbeidsdepartementet. I sitt svar går departementet langt i å tillate bedriftene og sette lavere aldersgrenser ned til 67 år:
 
- Bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år korresponderer med aldersgrensen for pensjon etter folketrygden. Departementet er derfor av den oppfatning at bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år i utgangspunktet ikke er i strid med reglene om aldersdiskriminering, og følgelig er lovlige, heter det i brevet fra departementet.
 
- AD, NHO og LO villeder om bedriftsfastsatte aldersgrenser
 
I en kronikk på Seniorpolitikk.no påpeker Erik Råd Herlofsen medlem ved Statens seniorråd og partner i advokatfirmaet Ræder, at svaret fra Arbeidsdepartementet er feil.
 
- Departementets uttalelse er mildt sagt oppsiktsvekkende og dessuten direkte feil. Det følger både av norsk rett og EU-domstolens praksis at øvre aldersgrenser med pliktig avgang er direkte diskriminerende. En bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år er således i utgangspunktet i strid med reglene om aldersdiskriminering, altså det motsatte av hva som hevdes i ADs brev, skriver Herlofsen i kronikken.
 
Han peker også på praksis i norsk rett, der to av to rettssaker er godt i favør arbeidstakeren. Både Statoil og Gjensidige har tapt i retten, der de har sagt opp ansatt som en følge av at den ansatte har nådd den bedriftssatte aldersgrensen på 67 år.
 
Herlofsen stiller spørsmål ved hvordan partene i arbeidslivet og regjeringen på den ene siden hyller IA-avtalen og legger til rette for at det skal lønne seg å stå lengre i arbeid frem til 75 år.
 
Hvordan da partene i arbeidslivet, med støtte av Arbeidsdepartementet, samtidig kan anføre at arbeidstakere i store norske bedrifter skal kunne sies opp ved fylte 67 år, er uforståelig og lite konsistent med deres uttalte politikk.
 

 


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?