Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Store regionale forskjeller i sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

En analyse gjort av NAV viser at det er store fylkesvise forskjeller i lengden på sykemeldinger. Mens en sykemeldt med diagnosen skuldersyndrom er borte fra jobb i 55 dager i Oslo, gir den samme diagnosen 85 sykedager i Oppland.

NAV har dykket ned i statistikken og analysert om det er forskjeller i hvor lenge man er sykmeldt med samme diagnose. Resultatet er slående, også på fylkesnivå. For noen diagnoser er det enormt store forskjeller fylkene imellom. Selv når man ser på noen av de mest brukte diagnosene, er det forskjeller opp mot 70 prosent. Det er overraskende mener Sven Ove Svensson, fagdirektør i NAV.

– Vi vet at samme diagnose kan ha ulik alvorlighetsgrad og at hver enkelt har ulike forutsetninger for å kombinere sykdom og arbeid. Likevel er forskjellene fylkene imellom for store til at det kan forklares med ulike individuelle forskjeller i sykdommens karakter. Det må være noe mer utover diagnosen som har betydning for hvor lenge man er sykmeldt, sier Svensson.

Mulig å få ned sykefraværet

Analysen fra NAV sier ikke noe om hvorfor forskjellene er så store. For å finne ut av det, må det gjøres ytterligere studier.

– Det som er positivt med funnene, er at det gir oss en bekreftelse på at det er mulig å få ned sykefraværet, sier Svensson.

Han fastholder at det viktigste arbeidet med å redusere sykefraværet foregår på arbeidsplassen, og at det er viktig med tett oppfølging og samarbeid mellom NAV, lege, sykmeldt og arbeidsgiver.

Veileder til sykmeldere

En tilsvarende undersøkelse i Sverige viste lignende funn der. Det resulterte i at svenskene innførte veiledende retningslinjer for hvor lenge man kunne være sykmeldt basert på hvilken diagnose man hadde. Et lignende forslag ble diskutert her i arbeidet med ny IA-avtale, men forslaget ble skrinlagt. I stedet ble det bestemt at man skal jobbe med en veileder til sykmeldere.

– Vi mener at det må være rom for skjønn og individuelle vurderinger, og det ligger til grunn for arbeidet med å utvikle en veileder til sykmeldere, sier Svensson.

Selvbetjeningsløsning

NAV jobber også med å få på plass en selvbetjeningslløsning, slik at hver enkelt lege kan følge med på egen sykmeldingspraksis og sammenligne seg med hva som er vanlig nasjonalt og lokalt.

Kilde: NAV.no 


Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?