Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mindre nedgang i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Med et totalt sykefravær på 7 prosent er sykefraværet nå tilbake på 2008-nivå. Sammenlignet med i fjor er fraværet redusert med 9,9 prosent, men mye av dette kan forklares med svineinfluensa.

– Nå som effekten av både svineinfluensaen og finanskrisen er borte, ser vi at sykefraværet er tilbake på samme nivå som i 3. kvartal 2008, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Det legemeldte sykefraværet sank fra 6,9 til 6,1 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Sammen med det egenmeldte sykefraværet er sykefraværet på 7,0 prosent. Totalt sank sykefraværet med 9,9 prosent. 

 
Størst reduksjon i næringer med høyt sykefravær

Næringene med størst nedgang i det legemeldte sykefraværet 3. kvartal i år, er de samme som hadde størst økning 3. kvartal i fjor. Overnattings- og serveringsvirksomhet reduserte med 16,3 prosent, bygg- og anleggsvirksomhet med 15,7 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyest i helse- og sosialtjenester (8,1 prosent) og transport og lagring (7,2 prosent).

Det er de yngste aldersgruppene som har hatt størst reduksjon i det legemeldte sykefraværet, spesielt unge menn. Her er nedgangen på opptil 21,9 prosent.

Nedgangen har vært jevn i alle diagnosegrupper, med unntak av sykdommer i luftveiene.

Økt andel av graderte sykmeldinger

Andelen sykmeldte som har gradert (delvis) sykmelding, har økt fra 17,1 til 19,5 prosent.

– At andelen graderte sykmeldinger har økt, er positivt og i tråd med IA-avtalen. Tidligere undersøkelser vi har gjort, viser imidlertid at graderte sykmeldingstilfeller har en tendens til å vare lengre enn fulltids sykmeldinger, sier Lystad. 

– For å unngå en langvarig sykmelding, må den sykmeldte og arbeidsplassen ha tett kontakt og et felles mål om at sykmeldingen ikke varer lenger enn høyst nødvendig.

Lystad påpeker også at retten til sykepenger bortfaller etter ett år, uavhengig av om sykmeldingen er gradert eller ikke. 

– Selv om man bare er 20 prosent sykmeldt, har man brukt opp rettighetene sine hvis sykmeldingen varer et helt år.

[Les pressemelding fra NAV]
[Se statistikk hos SSB]


Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?