Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vold og trakassering
Del artikkelen med venner og kolleger

I enkelte europeiske land opplever så mange som 20 prosent vold og trusler fra utenforstående på arbeidsplassen, viser en ny EU-undersøkelse.

Norge deltar i EU-studien som er utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA). Tallene som blir presentert er også avhengig av det enkelte lands rapporteringsmetoder, og Norge kommer inn noe under gjennomsnittet når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering. Gjennomsnittet er imidlertid noe høyere for kvinner i Norge enn i EU generelt.

Næringene som rapporterer om høyest andel av vold og trakassering i EU er helse og utdanning, offentlig administrasjon og forsvar, transport og kommunikasjon samt hotell og restaurant. De samme næringene ligger høyt oppe på statistikken også i Norge.

Norge ligger godt over gjennomsnittet i EU både når det gjelder hvor viktig virksomhetene synes temaet vold og trusler og temaet mobbing og trakassering er.

Trakassering i Norge

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin levekårsundersøkelse fra 2009 viser at 4 prosent har blitt utsatt for vold på arbeidsplassen siste 12 måneder. Dette tilsvarer ca. 100.000 arbeidstakere.

Tre prosent oppgir at de har blitt utsatt for trusler om vold siste 12 måneder. To prosent oppgir at de blir utsatt for plaging eller erting av arbeidskamerater et par ganger i måneden eller mer og to prosent oppgir at de er utsatt for plaging eller erting av overordnet et par ganger eller mer. Tre prosent oppgir at de er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller lignende et par ganger i måneden eller mer.

[Last ned rapport fra OSHA EU]
[Les pressemelding fra Arbeidstilsynet]


Legg til kommentar

07. desember, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?