Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Verdens tobakksfrie dag
Del artikkelen med venner og kolleger

I dag markeres Verdens tobakksfrie dag. Ved å fokusere på salg av tobakk til unge, ønsker  man å sette lokal forebygging på dagsorden. Til tross for forbud er det fremdeles for enkelt for unge å kjøpe tobakk.

– Skal vi få til god tobakksforebygging blant unge, er det helt avgjørende at mindreårige ikke får kjøpt tobakk. Norge er fremdeles ikke gode nok her. Vi vil derfor benytte anledningen i år til å rette søkelyset mot etterleving av forbudet mot salg av tobakk til mindreårige. Det er en viktig forutsetning for å forebygge tobakksbruk, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Ole Trygve Stigen.

Unge får kjøpt tobakk til tross for forbud mot salg til mindreårige

Ett av punktene i WHOs tobakkskonvensjon er å forby salg av tobakk til mindreårige. Selv om salg av tobakk til mindreårige er forbudt i Norge, viser flere undersøkelser at rundt 50 % unge mellom 13-17 år som bruker tobakk, kjøper tobakken selv.

Formålet med konvensjonen er å beskytte verdens befolkning mot følgene av tobakksbruk og eksponering for tobakksrøyk ved å stille til rådighet et rammeverk for forebyggingstiltak. Konvensjonen omfatter tema som bl.a. forbud mot tobakksreklame, minimumskrav for advarselsmerking på tobakkspakkene, tobakksavgifter, finansielt/teknisk samarbeid med utviklingsland og viktigheten av helhetlige tobakksforebyggingsprogrammer.

Tobakkskonvensjonen fastsetter at partene skal innføre effektive tiltak for å hindre salg av tobakk til mindre¬årige, jf. art. 16 nr. 1. Selv om salg av tobakk til mindreårige er forbudt i Norge, viser undersøkelser at rundt 50 % unge mellom 13-17 som bruker tobakk, kjøper tobakken selv.

5000 elever premieres!

Hvert år deltar rundt 110.000 elever i skoleprogrammet FRI, som er et gratis skoleprogram med fokus mestring og selvstendighet. Halvparten av alle som er med i FRI har skrevet kontrakt om å være røyk- og snusfrie dette skoleåret, og det trekkes nå en vinner i hver klasse som er med i programmet. FRI er et av de mest effektive forebyggingsprogrammer som er evaluert og anbefales av Helse- og omsorgsdepartementet og Utdanningsdepartementet.

Røyketelefonen 800 400 85 fyller 15 år

På Verdens tobakksfrie dag 2011 fyller Røyketelefonen 15 år. Tjenesten ble åpnet på det som da het Verdens røykfrie dag 31. mai 1996 av helseminister Gudmund Hernes. Siden den gang har Røyketelefonen gått fra å være en rådgivingstelefon til å bli en profesjonell veiledningstjeneste. Røyketelefonen er stadig aktuell og besvarte i 2010 over 6000 samtaler.

[Les pressemelding hos Helsedirektoratet]


Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?