Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Reduser ufrivillig deltid
Del artikkelen med venner og kolleger

Innen 15. august kan din bedrift søke om midler til tiltak som kan redusere ufrivillig deltid på din arbeidsplass. 76 000 deltidsansatte oppgir at de ønsker mer arbeidstid.

– Regjeringen ønsker å få ned omfanget av ufrivillig deltid i Norge. Vi håper at forsøkene som nå settes i gang kan bidra til at flere får så stor stillingsandel som de ønsker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ufrivillig deltid

Deltidsansatte som ønsker en høyere stillingsprosent er definert som ufrivillig deltid. Dette er en form for delvis arbeidsledighet, og spesielt utfordrende er det for arbeidstakere som over lengre tid blir værende i en deltidsstilling. I følge SSB er det nå 76 000 undersysselsatte i Norge.

Derfor er det satt av 25 millioner kroner til tiltak som skal forbedre muligheten for å redusere antallet som jobber ufrivillig deltid. Pengene skal gå til tiltak for bedre organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen, samt til kompetanseheving av arbeidstakere.

Søknadsfrist 15. august

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) vil i samarbeid med Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - behandle søknadene. Søknadsfristen er satt til 15. august 2011.  Dersom du har spørsmål kan du sende e-post til ufrivilligdeltid@nav.no.

Søknadene skal sendes til ufrivilligdeltid@nav.no. Skriv prosjektets tittel i e-postens emnefelt. I tillegg må en underskrevet søknad i papirformat sendes til: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stab for analyse og strategi, v/ Kari Strøm, Postboks 5 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

[Les pressemelding fra AID]
[Se mer informasjon hos NAV]
[Se mer informasjon hos Vox]


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?