Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kampanje om oppfølging av sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Sentralt i de nye reglene for oppfølging av sykefravær er økt samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og NAV-ansatte. Nå lanserer NAV en ny kampanje "Jobb for helsa!".

- Kampanjen Jobb for helsa! handler om alt fra hva man kan gjøre på arbeidsplassen for å unngå sykefravær, til hva man gjennom godt samarbeid kan gjøre for å få sykemeldte raskere tilbake i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Regelendringene for oppfølging av sykefravær som trådte i kraft 1. juli 2011 skal sikre tettere oppfølging av den sykemeldte. Ved å opprettholde kontakten med arbeidsplassen vil det for mange være enklere å komme raskere tilbake. Kampanjen "Jobb for helsa!" deler fraværsarbeidet inn i 3 deler: forebygging, sykemelding og tilbake på jobb.

Se vår løsning for oppfølging av sykefravær med In Absentia, og begynn oppfølgingen i dag!

1. Forebygging

Det første en arbeidsgiver kan gjøre for å redusere sannsynligheten for sykefravær er å gjennomføre en risikovurdering av arbeidsplassen. Her vil faremomentene komme frem, og man kan sette i verk tiltak for å fjerne faktorene som kan føre til sykdom og skader.

- Vi ønsker å gi alle aktørene i sykefraværsarbeidet informasjon om hva man kan gjøre for å forebygge sykefravær, og hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbake, sier Joakim Lystad.

2. Sykemelding

Fra 1. juli skal det vurderes ved alle fraværstilfeller i hvor stor grad man kan tilrettelegge og hvordan man kan arbeide alternativt for å ta i bruk restarbeidsevne.  For å lykkes er man avhengig av en god dialog, og innen 4 uker må arbeidsgiver og sykemeldte diskutere konkrete løsninger gjennom oppfølgingsplanen før man før 7 uker skal ha første dialogmøte.

Sykemeldinger utover 8 uker krever en utvidet legeerklæring. Denne skal dokumentere at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer aktivitet.

Arbeidsgiver skal etter 9 uker sende inn oppfølgingsplan og rapportere til NAV. Etter henholdsvis 26 og 52 uker skal nye dialogmøter holdes. Disse dialogmøtene skal NAV avholde.

3. Tilbake på jobb

Når arbeidstaker er tilbake på jobb er det viktig å fortsette det gode arbeidet. En god dialog og godt arbeidsmiljø fremmer helsen, og som arbeidsgiver kan det derfor være smart å følge opp en arbeidstaker som er kommet tilbake fra fravær med en samtale etter noen uker.

Klikk inn på www.jobbforhelsa.no for mer om kampanjen.

Begynn oppfølging av sykefravær med In Absentia i dag!


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?