Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helseplager av seksuell trakassering på jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Like mange menn som kvinner opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen.

En av seks norske arbeidstaker, uansett kjønn, har blitt utsatt for seksuell trakassering fra en av sine medarbeidere. Det viser en undersøkelse Universitetet i Bergen (UiB) har gjort sammen med Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
 
Seksuell trakassering er et vidt begrep, og spenner her over alt fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger og overgrep. Flertallet av arbeidstakere som opplever dette, har først og fremst blitt offer for verbale kommentarer angående kropp, klesdrakt eller livsstil – eller med ”annet innhold”. Det skriver STAMI selv.
 
Blant kjønnene er kvinner mest utsatt for å få psykiske plager etter trakasseringen. Men i strid med tradisjonelle oppfatninger, er andelen arbeidstakere som blir utsatt for seksuelt krenkende utsagn og handlinger altså like høy blant begge kjønn.
 
Reagerer forskjellig
 
- Funnene i undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom det å være utsatt for seksuell trakassering og senere psykiske plager blant kvinner, men ikke blant menn. Det kan dermed synes som kvinner opplever seksuelt trakasserende handlinger som mer alvorlig enn det menn gjør, sier Morten Birkeland Nielsen ved STAMI på STAMIs egne nettsider. Han er mannen bak studien.
 
Psykisk helserisiko hos kvinner
 
Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg yrkesaktive i alderen 18 til 67 år, og viser at det er kjønnsforskjeller i forholdet mellom seksuell trakassering på arbeidsplassen og psykiske stressfaktorer. Kvinner rapporterer i mye større grad enn menn at gjentatt trakassering skaper en sterk grad av ubehag og stress.
 
- Over tid kan dette utgjøre en betydelig psykisk helsefare, sier Morten Birkeland Nielsen.

Birkeland Nielsen melder at denne form for trakassering av kvinner kan føre til alvorlige psykiske helseplager som angst og depresjoner. Blant menn som utsettes for det samme, rapporteres det derimot om liten eller ingen grad av psykiske helseplager.
 
I hans konklusjon står det blant annet å lese at: ”Studiet fant at seksuell trakassering bidro til psykiske plager blant kvinner. Tiltak tatt ved arbeidsplassen mot seksuell trakassering er forventet å skulle lede til en reduksjon av psykiske plager.”
 

Legg til kommentar

19. oktober, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?