Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kvinners arbeidshelse verre enn mennenes
Del artikkelen med venner og kolleger

Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt, noe som gjør at menns og kvinners arbeidshverdag utsettes for ulike arbeidsmiljøutfordringer.

Til tross for at Norge er blant landene i Europa med aller høyest andel sysselsatte kvinner (kun slått av Island), ser man fortsatt et skjevt arbeidsmarked. På generelt basis er arbeidsmiljø i Norge gode – for menn som for kvinner. Men et stort særtrekk ved det norske arbeidsmarkedet er dog ikke til å unngå:
 
Mange stillinger er deltidsstillinger, først og fremst besatt av kvinner.
 
Herunder finner vi spesielt stillinger innen pleie og omsorgsarbeidere, servicepersonell, butikkmedarbeidere, renholdere og barne- og omsorgsarbeidere. Mer enn 40 prosent av arbeidstakerne i disse gruppene oppgir at de jobber deltid. Det å ha barn under 16 år mer enn dobler sannsynligheten for deltid blant kvinner.
 
Vold og seksuell trakassering
 
De siste tiårene har yrkesaktiviteten blant kvinner økt. I Norge i dag er nesten like mange kvinner som menn i arbeid, og andelen yrkesaktive kvinner i Norge er på nærmere 70 prosent, melder Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
 
Men i følge Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse av 2009, er det også mange mindre behagelige særtrekk ved kvinners arbeidsmiljø:
 
• Kvinner utsettes for flere ulike arbeidsmiljøfaktorer samtidig.
• Lav kontroll (det vil si selvbestemmelse i arbeidet).
• Høye krav.
• Manglende belønning i form av lønn og anerkjennelse.
• Emosjonelt arbeid.
• Vold og trusler om vold.
• Seksuell trakassering.
 
Nedprioriterer risikofaktorer for kvinner
 
European Agency for Safety and Health at Work har nylig gitt ut en rapport som tar for seg hvilke risikofaktorer kvinner utsettes for i arbeidet i dagens arbeidshvedag. Rapporten statuerer at arbeidsrelaterte risikofaktorer som særlig angår kvinner, har vært et nedprioritert område – både når det gjelder forskning og forebygging. Kvinner utsettes i følge rapporten for eksempel i større grad enn menn for kombinerte eksponeringer i arbeidslivet. Det igjen kan føre til mangeartede helseplager.
 
Tall fra den nevnte levekårsundersøkelsen til SSB viser at menn i tradisjonelle mannsdominerte yrkesgrupper som tømrere, murere og vei-/anleggsarbeidere utsettes for fysiske, kjemiske og mekaniske faktorer i arbeidet. I disse arbeidsgruppene møter arbeidstakerne vibrerende håndverktøy, de utsettes for gasser og damper, samt har utfordringer knyttet til tunge løft, og det og løfte i fremoverbøyd posisjon.
 
For kvinnene, er det i kvinnedominerte yrker som lege-/ tannlegesekretærer, sykepleiere, pleie og omsorgsarbeidere samt rengjøringspersonell enda flere faktorer som spiller inn. I tillegg til å være utsatt for flere av de ovennevnte faktorene, har arbeidstakerne i tillegg særlige utfordringer knyttet til psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidet.
 

Legg til kommentar

19. oktober, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?