Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


FFO ønsker tobakk på bevilgning
Del artikkelen med venner og kolleger

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker at det innføres en bevilgningsordning for salg av tobakksprodukter, slik det i dag alt er med alkoholsalg.

FFO er en paraplyorganisasjon for kronisk syke og funksjonshemmede, og dermed glødende opptatt av å hindre ytterligere rekruttering av nye tobakkrøykere. Derfor har organisasjonen nå tatt til orde og sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet.
 
Her støtter FFO naturligvis at det innføres en bevilgningsordning for salg av tobakksprodukter.
 
- Vi mener det er på høy tid at man får satt inn et effektivt tiltak for å stoppe ulovlig salg av tobakk til mindreårige, sier FFOs leder Knut Magne Ellingsen på organisasjonens egen nettside.

FFO er bekymret over tall fra 1999 som viser at 52 prosent av røykere i alderen 13-17 år, handler sigarettene selv. Bekymringen forstørres av at lite tilsier noen endring på dette. Mye grunnet at det ikke er innsatt effektive tiltak for å hindre lovbruddene, skal vi tro FFO.

Kan redusere antall tapte leveår

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener at utdeling av bevilgningsordning bør begrenses til dagligvarehandler og spesialforretninger for tobakk.
 
- Det forundrer oss at departementet ikke støtter Helsedirektoratets faglige anbefaling på dette punktet. Helsedirektoratet viser i sin bevillingsutredning at en begrensning av salgssteder gir mest effekt for å få redusert antall tapte leveår, og at et slikt bevillingssystem har minst kostnader, sier han, før han fortsetter:

- Tidligere undersøkelser har også vist at det er dagligvarehandelen som i størst grad har etterlevd bestemmelsene. En begrensing av antall salgssteder vil gjøre det håndterbart og realistisk å følge opp med et effektivt tilsyn på de ulike salgsstedene, melder altså Ellingsen.

Ordningen skal således følges opp med sanksjoner hvis overtredelse oppdages, slik det i dag er ved alkoholsalg til personer som anses ulovlige å selge til.

Flere røykere på krigsstien?
 
Høringsforslaget om endringer i Tobakksskadeloven FFO leverer inn til Helse- og omsorgsdepartementet, kan for den dagligdagse røyker se ut til å være sterkt hemmende.
 
Først ønsker man en absolutt 18-års aldersgrense for selgere. Personer som selger tobakk, skal ha fyllt 18 år.
 
FFO ønsker også å fjerne røykerommene, og vil ha mer røykfrihet på uteserveringene. Et annet punkt er «Tobakksfri skoletid for elever». Det innebærer at tobakk ikke skal brukes på skolens uteområder. Organisasjonen synes prosessen med å innføre totalt tobakksfrie videregående skoler har gått for tregt.
 
De neste punktene i høringsforslaget er «Røykfri arbeidstid for ansatte som jobber med barn og ungdom» og «Røykfrie helseinstitusjoner og offentlige virksomheter – herunder adgang til røykerom».
 
Tar grep selv
 
Selv jobber også FFO for å få ferdigdrøftet et vedtak om røykeforbud innad i organisasjonen. På FFOs kongress i november 2011, ble nemlig vedtaket gjort, og arbeidet med å finne ut hvordan det skal håndheves er nå godt i gang. Beslutningen hittil er som følger:
 
«Tillitsvalgte og ansatte i FFO på alle nivåer har et ansvar for å formidle informasjon om vedtaket og hva dette innebærer. Dette gjelder både skriftlig informasjon i forkant av arrangementer og muntlig informasjon underveis. Styrene i FFO lokalt har ansvar for at arbeidsavtaler inkluderer krav om at ansatte skal være røykfrie i arbeidstiden. Dette gjelder både for nye arbeidsavtaler og eksisterende. For eksisterende avtaler settes det en frist til 1. Januar 2013 for at disse endres i tråd med vedtaket. FFOs hovedstyre ønsker ikke å gå inn på sanksjoner for brudd på vedtaket. Det appelleres i stedet til at vedtaket respekteres i tråd med den skisserte forståelsen av det.»
 
oks.com >books
x;> (24.4 2012)

Tobakk på bevilling

26. april, 2012

Tor Øvrebø
26. april, 2012
1 innlegg

Legg til som kollega

I artikkelen fremgår at FFO ønsker en bevilgningsordning for tobakk, dvs. at noen yter penger, antakelig for å fremme omsetningen av tobakk!

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?