Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


AKU: Stabil – og flere unge arbeidstakere
Del artikkelen med venner og kolleger

Den nyeste undersøkelsen for arbeidsmarkedet viser et stabilt marked. Arbeidsdepartementet uroes over økt arbeidsledighet den siste tiden.

Fra februar til mai 2012 holdt arbeidsmarkedet seg stabilt, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Deres nye Arbeidskraftundersøkelse (AKU) viser at de arbeidsledige i mai utgjorde 3 prosent av arbeidsstyrken.
 
Faktisk gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 3 000 personer, som tilsvarer 0,1 prosentpoeng i samme periode (februar til mai).
 
- Arbeidsmarkedet er fortsatt godt, men det uroer meg at arbeidsledigheten de siste fire månedene har økt med 3 000 personer. Samtidig har vi det siste året fått 66 000 flere sysselsatte, og også andelen av befolkningen som er i jobb har økt, sier statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeidsdepartementet i en pressemelding på departementets nettsider.
 
Økt sysselsettingsprosent
 
De 66 000 flere personene som er sysselsatt, ser vi igjen i andelen av befolkningen som er sysselsatt. Sysselsettingsprosenten har økt med 0,6 prosentpoeng til 69,7 prosent det siste året. Blant disse var 28 000 kvinner og 38 000 menn. Fra NAVs side var tallet på registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere uendret i samme periode. 71 700 er helt ledige, en økning på 600 personer fra juni.
 
Men fra mars til juli økte altså antall registrerte helt ledige hver måned, med til sammen 3 000 personer.
 
Tilbake i SSBs tall graver vi oss ned og ser en økning i sysselsettingen på 13 000 personer fra februar til mai 2012. Det siste året har vi sett en signifikant vekst i sysselsettingen.
 
Flere yrkesaktive – også blant unge
 
Samtidig har det vært en økning i yrkesaktivitet blant unge nordmenn. I aldersspekteret 15 til 24 år økte yrkesaktiviteten fra 56,6, prosent i andre kvartal 2011 til 59 prosent et år etter. Yrkesaktiviteten økte både blant menn og kvinner i denne alderen, og økningen kom hovedsakelig i form av flere deltidssysselsatte. Antallet heltidssysselsatte økte med 47 000, fordelt relativt likt blant kjønnene. Veksten i antallet deltidssysselsatte kom nesten utelukkende blant menn.
 
I hele befolkningens yrkesaktive, personer mellom 15 og 74 år, var andelen 72,1 prosent i andre kvartal 2012, opp med 0,4 prosentpoeng fra et år før.
 

Legg til kommentar

19. oktober, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?