Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre funksjonshemmede kvinner jobber
Del artikkelen med venner og kolleger

Andelen kvinner med funksjonshemning i arbeid sank det siste året. Sysselsettingsandel for funksjonshemmede kvinner over 40 år lav.

For de yngre kvinnene og for menn med funksjonshemning, var det derimot bare minimale endringer. Men i følge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Statistisk Sentralbyrå (SSB) nylig la på banen, var nedgangen på sysselsettingsandelen av funksjonshemmede kvinner i alderen 40 til 60 år på syv prosent.
 
For samtlige kvinner i Norge, var det derimot stabilt.
 
Blant aldersgruppen i befolkningen som anses som del av arbeidsstyrken, fra 15 til 66 år, var blant funksjonshemmede i alt 41 prosent i arbeid (tall andre kvartal 2012). I befolkningen over ett var 75 prosent sysselsatt.
 
84 000 ønsker jobb
 
I Norge er det 307 000 funksjonshemmede som ikke er sysselsatt. Blant disse oppga 27 prosent, som tilsvarer 84 000, at de ønsket ansettelse. Blant de ikke sysselsatte i befolkningen generelt var tallet på 34 prosent.
 
17 prosent av de funksjonshemmede som hadde ønske om jobb, ble ansett som arbeidsledige. I antall hoder utgjør det 14 000.
 
Samtidig er det mange av de sysselsatte funksjonshemmede som står i deltidsarbeid. Hele 48 prosent av de ansatte funksjonshemmede har deltidsjobb.
 
Hos kvinner med funksjonshemning fant SSB i AKU at hele 62 prosent hadde en deltidsjobb, mens tallet blant menn er på 32 prosent.
 
Den vanligste form for arbeid personer med funksjonshemning står i, er helse- og sosialtjenester, samt undervisning.
 
Tilrettelegging for over halvparten
 
58 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2012.
 
Tallet ligger på samme høyde som trenden har vært det siste halve tiåret. Blant de sysselsatte som ikke hadde fått noen form for tilrettelegging, mente 21 prosent at de trengte det. Samtidig mente 15 prosent av dem som allerede hadde fått tilrettelegging, at det var behov for enda mer.
 

Legg til kommentar

19. oktober, 2021
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?