Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fortsatt ingen røyk i sikte
Del artikkelen med venner og kolleger

Da norske butikker innførte skjult tobakk, bød det på skepsis fra internasjonale tobakksfirma. Nå skal tobakken fortsatt være ”usynlig”.

– Jeg er svært glad for at Helse- og omsorgsdepartementet har fått fullt medhold i at oppstillingsforbudet er et lovlig tiltak for å redusere tobakksbruk, sier Norges helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding fra departementet.
 
- Norske helse­myndigheter vil ikke la tobakksindustrien påvirke vår tobakkspolitikk, det er selvsagt at industrien ikke ønsker effektive tiltak som reduserer deres kundegrunnlag, fortsatte hun.
 
Saksøkte Norge
 
”Ingen røyk uten ild” ble nærmest praksis for departementet da Philip Morris Norway AS gikk til sak mot norske myndigheter for å dekke til deres produkter. Det norske helse- og omsorgsdepartementet ble i mars 2010 saksøkt av tobakksprodusenten, med en påstand om at forbudet mot synlige tobakksvarer på utsalgssteder var lovstridig med EØS-avtalen.
 
Oslo tingrett behandlet saken midtsommers, fra 4. til 13.juni, og rettens dom falt i dag. Den konkluderer med at det ikke foreligger en handelshindring i strid med EØS-reglene. I tillegg sier dommen at tiltaket med å skjule røyk, uansett har sin rettferdighet i hensyn til folkets helse – tiltaket anses i følge retten både egnet og nødvendig.
 
Departementet skriver i sin pressemelding at de mener forbudet er ”et viktig tiltak for å redusere tobakksbruk generelt og røyking spesielt”.
 
Oppstillingsforbudet følger også samme linje som anbefalingene Tobakkskonvensjonen har gitt. Den samme linje fører ny lovgivning i andre EU- og EØS-land, og det hele understøttes av solid forskning.
 
Philip Morris får regningen
 
- Dommen er en viktig seier for folkehelsen, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
I dommens avgjørende slutning står det å lese at Philip Morris Norway AS må betale 1 364 000 kroner i saksomkostninger til Staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet.
 
Røyking i Norge har etter dommens egne ord, gått ned siden 1998, som dommen tar holdepunkt i. De har hold i Statistisk Sentralbyrås (SSB) røykeundersøkelse for 1995 til 2010. I 1998 røykte 33 prosent i alderen 16-74 år, mot 19 prosent i 2010. Derimot har snusing gått opp i Norge, fra 11 prosent i 2003 til 25 i 2010. Blant kvinner gikk prosenten opp fra 1 prosent i 2007 til 8 i 2010.
 
”Det er videre ikke uenighet om at tobakksbruk innebærer fare for helseskade”, står det også noe selvfølgelig konkluderende å lese i saksdokumentet.
 

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?