Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tobakk og snus ut av skolen
Del artikkelen med venner og kolleger

Helse- og omsorgsminister Gahr Støre tar til talestolen for å forby røyk og snus på skoler.
- Effektive tiltak for å redusere tobakksforbruket er viktig, sier han. 

Gjennom en pressemelding ved helse- og omsorgsdepartementet legger regjeringen nå frem et forslag til endring av tobakksskadeloven.

- En reduksjon i andelen røykere er den viktigste enkeltinnsatsen som kan gjøres for å bedre folkehelsen, sier minister Gahr Støre i meldingen.
 
Elever ved skolene skal få totalforbud mot å nyte snus eller tobakk i skoletiden. Forslaget legger også til rette for at den kjente tipakningen vil forsvinne, samt at en bevillingsordning effektivt skal kunne ”stramme inn” salg av tobakksvarer til ungdom.
 
Barn og unge skjermes
 
Departementets pressemelding lister opp de viktigste tiltakene lovforslaget fremmer:
 
* Innføring av kommunal bevillingsordning for salg av tobakk, for å hindre barn tilgang til tobakksvarer.
* Styrking av barns rett til vern mot passiv røyking.
* Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie både inne og ute.
* Påbud om røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter.
 
- Endringene har barn og unge som fellesnevner. Å hindre at barn og unge begynner å bruke tobakk, er hovedfokuset i det tobakksforebyggende arbeidet, sier Gahr Støre til VGNett gjennom NTB.
 
Med andre ord er et av hovedpunktene ved endringene å få bukt med salg av tobakk og snus til mindreårige. Blant annet gjennom innføring av en bevillingsordning, som ministeren tror vil gjøre det ytterligere vanskelig for unge å kjøpe. Men antall utsalgssteder er ikke påtenkt skal kuttes – i alle fall ikke ennå.
 
Selv tror Gahr Støre at hverdagsnordmannen ikke vil se noen merkbar forskjell:
 
- Men de som er under 18, vil forhåpentligvis merke det. Vi vet at flertallet av dem som røyker, begynte før de fylte 18. Halvparten av denne gruppen kjøper tobakksvarer regelmessig over disk, selv om det ikke er lov, sier Gahr Støre videre til VGNett.
 
Ordningen aktiverer kommunen
 
Bevillingsordningen vil etter forskriftene fungere slik: Kommunene skal selv sjekke at butikker og kiosker ikke selger til mindreårige. Her foreslår departementet at de respektive kommunene gjennomfører tre tilsyn i året.
 
Utsalgssteder risikerer å miste bevillingen hvis de systematisk selger til ungdom.
 
Helseministerens langsiktige mål er å få en tobakksfri ungdomsgenerasjon og på sikt et tobakksfritt samfunn. Gahr Støre understreker at tobakk er lovlig vare, og at han ikke ser for seg innstramming av utsalgssteder nå. Men lovforslaget åpner for reduksjon på sikt.
 
«I lys av den langsiktige målsettingen om et tobakksfritt samfunn er det imidlertid nærliggende å anta at man i framtiden vil foreslå ytterligere innstramninger knyttet til salget av tobakk», heter det i lovforslaget.
 
- Vi er på rett vei. Tiltakene som er blitt truffet gjennom flere år, har ført til at Norge har den sterkeste nedgangen i andel røykere av OECD-landene fra 2000 til 2010, sier Gahr Støre videre i departementets pressemelding.
 

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?