Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


310 000 uføre nordmenn
Del artikkelen med venner og kolleger

Hver tiende voksne nordmann er ufør, men samtidig er risikoen for å bli ufør, mye lavere enn tidligere.

For antallet uføre her til lands økte fra 2011 til 2012 med 1,1 prosent, og ved utgangen av forrige år var altså tallet 310 000 uføre personer i Norge. Det utgjør en andel uføre på stabile 9,5 prosent. Det skriver NAV.

Det mener arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad skylde at en del som mottok tidsbegrenset uførestønad tidligere, nå har gått over til det som heter varig uførepensjon.

- At andelen uføre holder seg stabil, må ses i sammenheng med befolkningsveksten, sier direktør Lystad på NAVs egne sider.

Ikke flere eldre uføre

Men selv om det har blitt flere uføre, er det ikke den lette utveien for å finne svar: nei, det har ikke blitt flere eldre uføre. Blandt befolkningen i aldersgruppen 60 til 66 år har antallet uføre gått ned mellom 2011 og 2012.

- Dette har vært en trend vi har sett de siste årene. Trolig har både pensjonsreformen, et høyere utdanningsnivå og bedre helse blant dagens 60-åringer bidratt til denne utviklingen. Isolert sett skulle eldrebølgen ført til en økning, men det har ikke skjedd, sier Lystad.

Selv om det kom en økning i antallet uføre, holder andelen uføre i forhold til befolkningen generelt, seg stabil. Arbeidsinnvandring har vært en viktig faktor for befolkningsveksten, og kan også spille inn på uføretallene.

- Høy arbeidsinnvandring kan derfor ha bidratt til å holde andelen uføre på et stabilt nivå, sier Lystad.

Risikonivået også senket

Samtidig skriver NAV også i en pressemelding at selve risikoen for å bli uførepensjonist, har sunket. Det viser analysen NAV selv har foretatt. Den tilsier at et godt arbeidsmarked og god oppfølging, trolig har vært en sentral trigger for at færre nå risikerer å ende opp som uførepensjonister.

- Dette tyder på at vi beveger oss i riktig retning. De siste årene har vi jobbet systematisk for å bli bedre til å hjelpe våre brukere tilbake i arbeid. Likevel er det fortsatt mange som ikke lykkes. Vi må fortsette å jobbe for å bedre kvaliteten på våre tjenester og vi må samarbeide tettere med arbeidslivet for å hindre at flere faller utenfor, sier Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV.

Analysen NAV har gjort drar inn flere punkter. Risikoen for å bli ufør etter først å ha begynt å motta arbeidsavklaringspenger (AAP), har gått ned for hvert kvartal siden andre kvartal 2011. Høyest risiko for å bli ufør, har de som tidligere fikk tidsbegrenset uførestønad. Når AAP ble innført i 2010 var det 50 000 som automatisk ble overført fra en tidsbegrenset uføreytelse.

Personer på tidsbegrenset uføreytelse har hele tre ganger så høy risiko for å bli varig ufør, som de «nye uføre» som ble uføre etter at den nye ordningen ble innført. NAVs tjenestedirektør Gudbjørgsrud hadde heller ikke ventet annet.

- Mange av disse har tidligere fylt vilkårene for uføretrygd. At bare én prosent av dem har kommet tilbake i arbeid uten å motta ytelser fra NAV er litt skuffende, men ikke helt uventet, sier han.

Færre får AAP

Siden sommeren 2011 har det blitt stadig færre nye som får innvilget AAP. Men antallet som har gått ut av ordningen, har gått opp. Gudbjørgsrud sier dette er en ønsket utvikling.

- Risikoen for å havne varig utenfor arbeidslivet øker i takt med hvor lenge man har vært borte fra arbeidslivet. Derfor er det viktig å få sykmeldte så raskt som mulig tilbake i jobb, sier han.

[Les mer i artikkel om antallet uføre i Norge hos NAV]
[Les mer i artikkel om riskioen for å bli ufør, etter NAVs analyser, hos NAV]


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?