Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tidsbegrenset uførestønad
Del artikkelen med venner og kolleger

Som et ledd i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv innføres fra 1. januar 2004 en ny ordning for uførestønad.  Tidsbegrenset uførestønad er et alternativ til en varig uførepensjon, og målet med denne er å hindre en varig utstøting fra arbeidslivet.

Tidsbegrenset uførestønad kan innvilges for en eller flere perioder, der hver periode er fra ett til fire år. Ordningen gjelder bare nye søkere.

Individuelle mål
-           Målet er at personer som får tidsbegrenset uførestønad skal komme tilbake i arbeid eller arbeide mer i løpet av stønadsperioden. Det er viktig å motivere for dette på tidligst mulig tidspunkt, sier avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket, Nanna Stender.

Trygdebrukeren skal i samarbeid med sin kontaktperson utarbeide en individuell oppfølginsplan.  Denne skal inneholde mål og delmål som vedkommende mener er gjennomførbare.  Aktuelle samarbeidspartnere utover trygdeetaten, som blant andre arbeidsgiver, kommunale instanser, Aetat og lege, skal også komme frem av avtalen.

Forebygging viktig
Stender sier at arbeidet med å forebygge utstøting fra arbeidslivet er et viktig.
-           Vi tar et samlet grep for at enkeltmennesker skal få være i arbeid. Arbeidet med tidsbegrenset uførestønad må ses i sammenheng med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, det pågående arbeidet med å få flere uførepensjonister tilbake til arbeid og arbeidet med å prøve yrkesrettet attføring på et tidligere tidspunkt, sier Stender.

-           Vi har de siste årene erfart at det nytter å satse, selv i tider med høyere arbeidsledighet. Uførepensjonister som har ønsket å arbeide har fått mulighet til dette gjennom trygdeetatens og Aetats prosjekt ”Tilbake til arbeid”, understreker hun.

Hvem kan få tidsbegrenset uførestønad?
Personer som har fått sin arbeidsevne midlertidig nedsatt kan få tidsbegrenset uførestønad.  I slike tilfeller er den framtidige funksjonsevnen usikker, men en varig uførepensjon vil ikke gi samme mulighet til å komme i arbeid.
-           Det vil si når det ikke er muligheter for videre medisinsk behandling/rehabilitering eller attføring på kort sikt, men der det likevel er håp om at arbeidsevnen kan bedres på lengre sikt, sier Stender.


[Les mer hos Trygdeetaten]

oks.com >books
=position:abs

Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?