Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere over 60 i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Rikstrygdeverkets tall fra andre kvartal viser at det har vært en økning i antallet eldre arbeidstakere.  Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv er dermed nærmere et av sine mål. 

Det er aldersgruppen over 55 år som gir tilvekst til arbeidsstyrken.  Sysselsettingen har økt med hele 7 prosent i denne aldersgruppen, heter det i et notat fra samfunnspolitisk avdeling i LO.  Dette er en større økning enn befokningsveksten tilsier, noe som gjør at dette dreier seg om en økt andel eldre arbeidstakere i arbeidslivet.

8 av 10
I perioden mai – desember 2001 kom 8 av 10 arbeidssøkere i alderen 50 – 55 år tilbake i jobb, viser tall fra Aetat.  Statistikken er utarbeidet ved hjelp av sluttmeldekort, et spørreskjema som Aetat sender til tidligere arbeidssøkere 2-3 måneder etter at de var registrert arbeidsledige. 

Flere 60 plussere
I annet kvartal 2002 var det 3000 flere i arbeid i aldersgruppen 60 - 66 år enn i samme kvartal i 2001. Totalt var det 115 000 i arbeid i denne aldersgruppen.  Dette er et resultat av at det blir flere arbeidstakere i denne gruppen, men den viser også en sterk vekst i den relative yrkesdeltakelsen noe som kan bety en en forandring som går i lag med intensjonsavtalens mål om flere eldre arbeidstakere.


Legg til kommentar

19. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?