Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kaos i Senior-Norge - opprydding på gang?
Del artikkelen med venner og kolleger

Nye organisasjoner og selskaper lanseres daglig – og målet er klart – Senior-Norge. For dem som ikke kjenner organisasjonene innenfra er det vanskelig å få oversikt – hvem gjør hva?  Absentia.no er orientert om at det føres forhandlinger mellom ulike aktører slik at man får et mer ”ryddig” Senior-Norge – hvor selve saken kan settes i sentrum. 

 

Nedenfor følger en oversikt over hovedorganisasjonene som retter seg mot Senior-Norge. En opprydding ville medføre at man får klarere frem hvem som skal være operative for enkeltindividet og hvem som skal arbeide på overordnet nivå. Slik de markedsfører seg nå er dette ikke klart.

 

Senter for Seniorpolitikk

Senter for seniorpolitikk (SSP) (www.seniorpolitikk.no) er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. SSP koordinerer og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige- og opplæringsorganisasjoner. I tillegg initierer og støtter senteret forskning innen fagområdet. SSP er av myndighetene utpekt til å koordinere Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet som er en plan for hvordan arbeidslivet kan legge til rette for at eldre velger å fortsette i arbeid fremfor å pensjonere seg tidlig.

 

-Vi stiller oss positiv til alle som løfter opp seniorsaken. Siste organisasjon – Seniorsaken – må bli mer konkrete før vi kan ta stilling til hva de står for. De må synliggjøre hva som er fordelene med å være medlem. SSP valgte før sommeren å ikke være en del av markedsføringen til Seniorsaken, men vi presiserer at vi støtter alle som arbeider for et bedre Senior-Norge sier Verner Bakke til absentia.no.

 

Seniorsaken 

Siste organisasjon som ble lansert er Seniorsaken (www.seniorsaken.no). -Vi skal være en proaktiv medlemsorganisasjon. Vi skal ta tak i enkelpersoner og deres saker. Vi er stolte av at vi har vunnet vår første arbeidsrettssak på vegne av et av våre medlemmer. Hun er nå tilbake på jobb sier generalsekretær Tore Henning Larsen til absentia.no. -Vår hovedsak er at vi skal kunne eldes med verdighet.

 

SeniorNorge

En annen organisasjon som har eksistert noen år er SeniorNorge (www.seniornorge.org).

Ifølge nettsidene skal de være et sterkt og uredd talerør for seniorenes sak i media, og arbeider  blant annet for:

  • å fastsette en minstestandard når det gjelder omsorg og pleie i alders- og sykehjem.
  • å legge forholdene til rette for flere pleiere, for å skape den positive omsorgen som trengs.
  • å utvikle omsorgsboliger med ny teknologi, slik at seniorene kan bo vesentlig lenger i egen bolig

Statens Seniorråd

Statens seniorråd (tidligere Statens Eldreråd) er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner på nasjonalt nivå. Seniorrådets sekretariat ligger i Sosial- og helsedirektoratet (www.shdir.no).

– Vi skal ta vare på arven fra Statens Eldreråd, vi skal ta med oss deres anbefalinger, og arbeide videre for å sikre at vi — seniorene i samfunnet — brukes på en god og fornuftig måte.  Dette gjelder jo egentlig oss alle, på et eller annet tidspunkt. Aldersgruppen 50 + er stor og mangfoldig, den er økende og representerer kunnskap, erfaring og initiativ i politikken, i arbeidslivet og i samfunnet forøvrig. Samtidig har vi fått en gyllen anledning til å tenke nytt og framtidsrettet, sier Heiberg

– Seniorrådet skal rette sin hovedinnsats mot to viktige områder. For det ene skal vi sikre kvalitet i det arbeidet som gjøres på omsorgssektoren overfor den som har spesielle behov. For det andre skal vi påvirke samfunnets holdninger til de over femti for å inkludere denne gruppen i hele samfunnet, sier Nøklebye Heiberg.

Pensjonistforbundet

(20.9 2002)


Kaos i Senior-Norge - opprydding på gang?

14. mars, 2006

Jan Arntsen

Splittekse i seniorenes felleskap er en tragedie. Vi har ikke tid til å være uenige, den tiden er forbi. Nå må vi få en samlet organisasjon og et profesjonellt talerør for seniorenes mange intressefelt. Det gjelder ikke minst målet med å oppnå forhandlingsrett på lik linje med pensjonistforbundet ovenfor stortinget og pensjonsavtalene. Det andre gjelder den daglige nedbrytningen av omsorgs og pleietjeneste i vårt land, både kommunalt og statlig. Vi må ikke miste tiden, da mister vi oss selv.

Kaos i Senior-Norge - opprydding på gang?

30. april, 2006

Audun Tømmerås, E-post: audun.tommeraas@c2i.net

Takk for oversikt over org. som arbeider med og for eldre menneskers ve og vel. Jeg er enig i at det virker litt kaotisk når mange organisa-sjoner arbeider isolert med disse spørsmål. Resultatet er at ingen har kraft til å nå frem der beslutningene tas. Den eldste org. på området er Pensjonistforbundet som hevder å ha forhandlingsrett. Ja, org. har nok det, men er uten virkemidler til å sette makt bak kravene. Det dreier seg derfor mer om en rett til å samtale direkte og komme med forslag overfor statens representanter i viktige spørsmål, enn å ha reell for-handlingsrett. Jeg selv representerer Pensjonistpartiet som i hovedsak består av pensjonister og trygdede. Vårt hovedmål er å være talerør for alle svakstilte mennesker, med særlig vekt på eldre menneskers levekår. Vårt program samsvarer helt med ovennevnte organisa-sjoners arbeidsoppgaver. Vi vet nå gjennom mange års smertefulle erfaringer, at de etablerte store partiene ikke prioriterer disse grupper. Den nye pensjonsordningen som kommer, og andre innstramninger overfor svake grupper, er tydelige bevis på deres manglende prioritering. Mitt store ønske er at alle pensjonister og trygdede kunne se verdien av å stå samlet og derved samle seg som medlemmer i en felles organisasjon for å øve et samlet påtrykk på myndig-hetene i viktige spørsmål, -- --og at de samme pensjonister og trygdede (tilsammen over 1 million personer), samtidig ved valgene stemte på Pensjonistpartiet. Dette ville skape landets desidert største parti, og vi kunne i fellesskap sette de svakstiltes og særlig eldres saker på dagsorden.

Legg til kommentar

25. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?