Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


815 48 222 – gir deg svar på arbeidsmiljøspørsmål
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstilsynets svartjeneste gir alle mulighet til å få hjelp med vanskelige situasjoner på jobben.  Pågangen som tjenesten har erfart i løpet av fjoråret viser at det er et behov for en slik svartjeneste. 

Over 50 000 telefoner og 5 000 eposter har blitt besvart i løpet av 2003.  Hver dag sitter seks erfarne rådgivere klare til å ta imot spørsmål.  DE kan gi deg svar på alt om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

-            Svartenesta skal gje korrekte og kortfatta svar på spørsmål når publikum spør, sier Tom Håvard Andreassen til Arbeidervern. 

Svartjenesten skal gi svar i løpet av en dag.  Det er kun ved kompliserte problemstillinger  at man må undersøke nærmere før man kommer tilbake med svar.  Andreassen påpeker imidlertid at også andre etater, som Trygdeetaten og Aetat, har plikt til å svare på spørsmål.
-           Vi får få spørsmål om detaljerte krav til tekniske innretningar og maskinar, men desto fleire som har med rettar og plikter i arbeidsforhold å gjere. Når spørsmåla går over i rett til trygdeytingar eller problem som kan oppstå ved arbeidsløyse, må vi vise til rett etat. Både trygdeetaten og A-etat har same plikt som oss til å svare på spørsmål om etatanes forvaltningsområde, slår Andreassen fast.

-           Dersom det av samtalen kjem fram at forholda ved ein arbeidsplass er direkte helseskadelege og dermed i strid med lovverket, hender det ofte at svartenesta tek kontakt med Arbeidstilsynet i det aktuelle distriktet slik at dei kan vurdere ein eventuell inspeksjon, seier Andreassen. - Når det dreier seg om helseskadelege forhold på arbeidsplassen, kan etaten gripe inn med tvangsmiddel, presiserer han.

Arbeidstilsynets svartjeneste - 815 48 222

Hvis du har generelle spørsmål om arbeidsmiljø, kan du kontakte vår svartjeneste:
Dette er en tjeneste der fagfolk besvarer spørsmål om ferie, arbeidstid eller oppsigelse, ergonomi, kjemisk helsefare, kraner, maskiner, vernetjenesten og mye annet.

En talemeny gir deg tre valg:
1   Svartjenesten
2   Sentralbordet (du blir satt til sentralbordet i det distriktet du ringer fra)
3   Varsling av alvorlig ulykke

Alle tre valg vil sette deg over til en person som hjelper deg. Valg tre (varsling av ulykke) setter deg også til Svartjenesten, men du vil få prioritet i en eventuell kø.

§          Tjenesten er betjent i vanlig kontortid.
§          Telefoner besvares raskt, som regel innen et halvt minutt
(18.3 2004)


Legg til kommentar

15. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?