Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et bedre arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

En evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet(SSP), konkluderer med at SSP er på sporet av et bedre arbeidsliv.  Samtidig uttaler LO og Arbeiderpartiet at deres felles parole til 1. mai vil være ”Et bedre arbeidsliv”. 

Liv Hanson Ausland er doktorgradstipendiat og arbeider med temaet ”Helsefremmende arbeidsplasser”.  I sitt evalueringsnotat er hun svært positiv til SSP sitt arbeid.
          Både gjennom brosjyremateriell, presseinnspill, og webside har SSP stått i bresjen for faktaformidling og debatter om eldres yrkeskompetanse, årsaker til tidlig yrkesavgang og virkemidler for å få folk til å forlenge yrkeskarrierene. ”Alle organisasjoner og miljøer rundt pøser ut informasjon til sine med støtte i Krafttaket. Da blir det fokus” uttaler en av eierrepresentantene som er blitt intervjuet, opplyser Ausland til seniorpolitikk.no.

Også i arbeidet med ”Et inkluderende arbeidsliv”, får SSP positiv respons.  Spesielt mener Ausland at det er positivt at det er de samme initiativtakerne bak SSP som står bak IA.  Dette sikrer koordinering og kontakt mellom de to prosjektene.

1. mai
Samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet (Ap) og LO har blitt enige om at fjorårets slagord ”Arbeid til alle”, må følges opp.  Siden den gang har arbeidslivet blitt stadig mer ekskluderende, med høyere arbeidsledighet som følge av stor usikkerhet, rasjonaliseringer, omorganiseringer, urimelig arbeidspress og press på opparbeidede faglige rettigheter.  Til sammen har dette skapt et mer brutalt arbeidsliv, og kampen for et mer menneskelig arbeidsliv skal være årets hovedsak.

-           Det store paradokset i norsk arbeidsliv er at mens mange oppgir at de trives på jobben, er det svært mange uføretrygdede. Vi har et arbeidsliv som i stor grad sliter ut folk, sier Fafo-forsker Inger Marie Hage.

Statistikk fra Aetat sier mye om usikkerheten i dagens arbeidsliv. Over en million nordmenn, eller hver tredje person mellom 16 og 74 år, har erfart arbeidsledighet i løpet av de siste sju årene.

Helsefremmende arbeidsplasser
Helsefremmende arbeidsplasser ønsker å skape et arbeidsliv som fremmer helse, og som gjør arbeidsplassen til en utviklingsarena der arbeidstakerens ressurs blir utnyttet og videreutviklet.
            Gjennomgående er idealene som beskrives i ”Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet”, sammenfallende med idealer for helsefremmende arbeidsplasser. Livsfasepolitikk på arbeidsplassen kan forstås som en del av Helsefremmende arbeidsplasser, i betydningen å muliggjøre utvikling, læring og trivsel på arbeidsplassen. Helse betyr i denne sammenheng nærvær av ressurser fremfor fravær av sykdom, sier Liv Hanson Ausland.

HELSEFREMMENDE ARBEIDSPLASSER 2004
Arbeidstilsynet i Buskerud og Fylkesmannsembetene i Buskerud o


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?