Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bekymret for aldersdiskriminering
Del artikkelen med venner og kolleger

EUs eget nettverk er skuffet over Europas svar på aldersutfordringen, og mener medlemslandenes arbeid er utilstrekkelige.  Norge er allerede tilpasset de aktuelle kravene, og kommunalminister Erna Solberg lover at regjeringen skal fortsette sitt arbeid for å styrke det rettslige vernet mot diskriminering.

          Europas svar på aldersutfordringene er skuffende og utilstrekkelig. Slik lyder dommen fra EUs eget nettverk av frivillige organisasjoner for eldre.

AGE, The European Older People’s Platform, har evaluert EU-landenes arbeid med å tilpasse seg EUs rammedirektiv mot diskriminering i arbeidslivet (2002/78/EF). Rett før jul leverte de sin årlige rapport som konkluderer med at flere av medlemslandene har et godt stykke igjen. 21 av dem har kommet i gang med lovarbeidet, men flere land har bedt om utsettelser på flere år. Det gjelder blant annet Tyskland, Sverige, Belgia og Storbritannia, skriver Senter for Seniorpolitikk på sine nettsider.

Spesielt er bekymringen for bruken av artikkel seks, som omfatter forskjellsbehandling på grunnlag av alder.  AGE mener medlemslandene er kommet altfor kort i arbeidet med å konkretisere når forskjellbehandling strider med den nye lovgivningen, og når forskjellsbehandling kan være legitimt.

AGE etterlyser et sterkere trykk i arbeidet for å informere og gi råd til enkeltpersoner som et utsatt for diskriminering.  De ønsker seg også effektive sanksjonsregime som kan tas i bruk overfor arbeidsgivere som forsømmer seg.

Rettslig vern mot diskriminering
Norge tilpasset seg det aktuelle EU-direktivet da alder kom inn som diskrimineringsgrunn i arbeidsmiljøloven fra 1. mai 2004.  Kommunalminister Erna Solberg lover at regjeringen fortsatt skal arbeide for et bedre rettslig vern mot diskriminering.

-           Regjeringen er opptatt av å styrke det rettslige vernet mot diskriminering for alle grupper i samfunnet. Likestillingsloven verner mot diskriminering på grunn av kjønn. Nye kapitler i arbeidsmiljøloven styrker det rettslige vernet mot diskriminering på mange grunnlag, bl.a. seksuell orientering og funksjonshemming, skriver kommunalministeren i et innlegg på dagbladet.no.

Hun understreker imidlertid at lovverket alene kan ikke hindre diskriminering.  Like viktige er folks holdninger.
-           Samtidig vil jeg understreke at bedre lovverk kun er ett av flere virkemidler for å bekjempe diskriminering. Diskriminering bekjempes ikke i rettssalen alene. Arbeidet mot diskriminering gjennom holdnings- og påvirkningsarbeid er minst like viktig, sier Solberg.

[Les artikkel hos seniorpolitikk.no]
[Les innlegg av kommunalminister Erna Solberg]

a>
okmarksme.com >online bookx;> (10.2 2005)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?