Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utvikler ikke egne ansatte
Del artikkelen med venner og kolleger

To parallelle undersøkelser viser at kun halvparten av arbeidsgiverne har planer for etter- og videreutdannelse av sine egne ansatte. De ansatte må i mange tilfeller selv ta grep for å holde seg oppdatert.

På oppdrag fra seniorpolitikk.no har MMI spurt ledere i 546 bedrifter om deres strategi for videreutvikling av de ansattes kompetanse.  Nær halvparten (47 prosent) av disse mangler en personalpolitisk strategi for å beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere (45+).

Dette bekrefter en undersøkelse gjort av NITO, fagorganisasjonen for ingeniører og teknologer, som konkluderer med at en av tre norske ledere ikke har noen som helst ordninger for etterutdanning. 
-           Som arbeidstagerorganisasjon er det alarmerende at det er så mange som ikke har noen plan for å videreutvikle kompetansen til egen ansatte, sier president Marit Stykket i NITO til aftenposten.no.

Store bedrifter mer bevisste
Blant ledere i små bedrifter er det kun en av tre ledere som har en forståelse av hva som ligger i begrepet humankapital.  Humankapital er verdien på de ansattes kunnskap, og i en beregning gjort av Finansdepartementet ble humankapitalen verdsatt til 11 ganger verdien av petroleumsformuen. 

Ledere i store bedrifter (bedrifter med mer enn 50 ansatte) har derimot en større bevissthet i forhold til bedriftens humankapital, og det er også her man har gode planer for videreutvikling av arbeidstakernes kompetanse.

Fremgang i kommunene
Undersøkelsen gjort av MMI viser at ledere i offentlige sektor kommer bedre ut en ledere i private virksomheter.  I privat sektor er det 56 prosent som sier de mangler en strategi for å beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere. I stat og kommune er prosentandelen henholdsvis 42 og 31 prosent.

Direktør Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk sier han er positivt overrasket over at især kommunene synes å ha gjort seniorpolitikk til en del av personalpolitikken.
– Forskning har tidligere avdekket at seniorer over 60 i kommunesektoren deltar mindre på kurs og i opplæring enn yngre medarbeidere (Mykletun og Solem , 2001). Nå kan mye tyde på at kommune-Norge har begynt å ta aldersutfordringen på alvor, sier han.

[Les artikkel hos seniorpolitikk.no]
[Les artikkel hos aftenposten.no]

a>
x;> (17.3 2005)

Utvikler ikke egne ansatte

17. mars, 2005

Mona

Helt utrolig at bedriftsledere ikke kan gi arbeidstakere muligheten til å oppdatere sine kunnskaper. I mange tilfeller er kompetansen det eneste som kan drive bedriften fremover og da er man helt avhengig av at de ansatte er oppdaterte!

Hva skjer med seniorene?

17. mars, 2005

Anne L

Hvis ikke arbeidstakere blir jenvlig oppdatert innen sitt fag-område vil jo det gå ut over ikke bare bedriften, men også dem selv. Spesielt med tanke på en eventuell arbeidsledig periode. Allikvel tror jeg det er en noe overdreven problematikk da mange nok holder seg oppdatert på grunn av krav i arbeidssituasjonen. Daglige utfordringer gjør at mange må følge med på det siste. I tillegg er arbeidet for mange så interessant at man tar til seg endringer av ren interesse.

Utvikler ikke egne ansatte

18. mars, 2005

Stein

Det er da rett og rimelig at arbeidstakere holder seg selv oppdatert innen det meste i sitt arbeidsområde? Er enig i at daglige utfordringer gjør at man holder tritt med arbeidssituasjon. Har selv vært på videreutviklingskurs, og er ikke sikker på om det var så veldig mye positivt som kom ut av det. Kanskje er det avhengig av hva slags yrke man har, men i min jobb holder man seg best oppdatert ved å være på jobb!

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?