Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Skjerm eller papir?
Det «evige» spørsmålet står nå besvart etter en ny undersøkelse: Hva er best å lese på? Papirutgaven eller på PC-skjermen? Svaret er at:
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Tre metoder mot en kontrollfrik
Her følger tre hjelpemidler for hvordan du som ansatt kan sette en stopper for sjefens detaljstyring.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Varsling på arbeidsplassen
En viktig del av bedriftens hms-rutiner er tilrettelegging for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstaker har rett til, og noen tilfeller plikt til, å melde fra om slike forhold, uten å bli utsatt for gjengjeldelse.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Enklere å søke jobb
Mange har opplevd å skrive inn informasjon om seg selv flere ganger dersom de har søkt jobb gjennom forskjellige CV-portaler. Nå kan du snart slippe repeteringen, og enkelt overføre din informasjon mellom rekrutteringsselskapene.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Dyre sykedager
Siden 2000 har kostnaden av en ukes sykefravær økt med mer enn 50 prosent til 13 000 kroner. Det viser tall fra en undersøkelse gjort av SINTEF på oppdrag for NHO.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Ufrivillig deltid
Regjeringen vil styrke arbeidet mot ufrivillig deltid, og bevilger 75 millioner kroner til tiltak for å redusere i ufrivillig deltid. I 2010 var 67 000 undersysselsatte, og det er spesielt kvinner som opplever ufrivillig deltid.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Søk midler til voksenopplæring
Skriving, lesing, regning og data er grunnleggende egenskaper i de fleste arbeidsplasser. Gjennom VOX kan din bedrift veiledning for å sette i gang tiltak for å øke basiskompetansen, samt søke om midler til tiltakene gjennom programmet for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Drøftingsplikt om midlertidig ansatte
Arbeidsgivere må nå drøfte virksomhetens bruk av midlertidig ansettelser med de tillitsvalgte minst en gang i året. Hensikten skal være å få flere over i fast stilling.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
For store krav til småbedriftene
Krav til kapital, revisjonsplikten og begrenset adgang til sykepenger er utfordringene flest gründere finner vanskelig, viser en rapport utført på vegne av Næringsdepartementet. Gammelt nytt mener NHO.
Les hele artikkelen
Absentia.no medieplan
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Arbeidsmarkedstiltakene prioriteres
I arbeidet for å inkludere personer som er langtidsledige og personer med nedsatt arbeidsevne, prioriterer regjeringen arbeidsmarkedstiltakene ved å styrke bevilgningene.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Oppfølging av sykdom og skaderegister
I løpet av 2009 kom det inn nær 2 400 meldinger om sykdom som var relatert til arbeidet. Det gir Arbeidstilsynet viktig informasjon om hvilke arbeidsplasser man bør følge opp i HMS-arbeidet.
Les hele artikkelen
Kommunikasjon/Kommunikasjon - formell
Nye krav til oppfølging av fravær
Den nye IA-avtalen har lagt flere føringer for fremtidige endringer i arbeidet med å følge opp sykefravær. Forslagene krever imidlertid endring i folketrygdloven, og vil derfor ikke tre i kraft før i 2011. Se hvilke endringer her.
Les hele artikkelen