1-dags kurs
09.00 – 11.00
13.00 – 15.00

Virtuelt
Fysisk

​(GKAML) Utvikling.org har utviklet et konsept hvor vi gjennomfører grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud og AMU (40 timers kurset) på kun to dager. Deltakerne må i tillegg gjennomføre en e-læringsdel for å samlet oppfylle kravet om 40 timer opplæring.

Pris
kr. 7800,-
eks MVA.

Steder og datoer

  • Oslo Barcode

    • 20. og 21. mar 2024
  • Stavanger

    • 12. og 13. mar 2024
  • Virtuelt klasserom

    • 7. og 8. mar 2024

Beskrivelse

Kursets målsetning:

Først og fremst skal man bli trygg på ens egen rolle som Verneombud og/eller medlem av Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Deltakerne skal etter endt kurs ha en forståelse av arbeidsmiljøloven og HMS forskriften samt hvilke problemstillinger som omfattes av disse. Videre skal kurset gi innsikt i hvordan en fremmer HMS-relatert problemløsning innen ens egen bedrifts organer.

Det legges stor vekt på arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet og nesten hele dag 2 vies dette viktige området.

Mellom kursdagene jobber deltakere med e-læring for å oppfylle kravet om ca 40 timers varighet.

Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i forhold til Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter samt LO/NHO’s tilleggsavtale VIII.

Utvikling.org samarbeider med IOSH (Institute for Occupational Safety and Health) i UK som er Europas største opplæringsinstitusjon innen HMS og har gjennom spennende framstilling av "tørt" HMS-stoff og engasjerte instruktører blitt Norges største aktør på åpne HMS-kurs.

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset

Velg sted og dato som passer best

Vennligst velg sted hvor du vil ta kurset
Vennligst velg dato når du vil ta kurset
09.00 - 16.00 Kurset vil foregå i dette tidsrommet

Legg inn firmainformasjon

Firma Adresse
E-post Adresse 2
Telefon Evt. referanse Postnr Poststed
Legg inn evt. fakturaadresse

Legg inn deltakere

# Navn Epost
1 Fjern
Legg til ny deltaker

Kommentarer/merknader

Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å klikke på Send skjema

Ved å fullføre registrering bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene.
Lukk eller trykk ESC

Betingelser

Avmelding eller flytting til annet kurs må gjøres minimum 10 arbeidsdager før kursstart skriftlig til post@utvikling.org ellers belastes 50% av kursavgiften. Gjøres endringen senere enn 5 arbeidsdager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, faktureres kurset i sin helhet. En annen deltaker fra samme bedrift, kan tre inn i ens sted. Dersom man er forhindret fra å delta og ingen kan tre inn i ens sted, kan man delta kostnadsfritt på neste tilsvarende kurs samme sted forutsatt at man gir beskjed om fravær før kursstart. Utover dette faktureres endringer med kr 1000.- pr endring. Alle priser er oppgitt eks. mva. Faktura sendes på samme epostadresse som denne ordrebekreftelsen den dagen kurset starter.
Lukk eller trykk ESC