1-dags kurs
09.00 – 11.00
13.00 – 15.00

Virtuelt
Fysisk

​Grunnkurset er laget for de som har behov for en generell innføring i det nye regelverket for den norske sokkelen, herunder ledergrupper i industrien og interesseorganisasjoner. Også journalister, politikere, studenter og alle med interesse for sikkerheten på sokkelen vil ha stort utbytte av å delta. Grunnkurset danner også basisen for de som ønsker en fordypning.

Pris
kr. 4800,-
eks MVA.

Steder og datoer

Beskrivelse

Innhold:
Kurset skal gi en kortfattet historikk med fokus på hendelser og viktige milepæler som har bidratt til utviklingen av et regelverk for sokkelen slik det ser ut i dag. Deltakerne vil få en oversikt over struktur og innhold i det nye regelverket, materialisert gjennom et felles regelverk mellom Oljedirektoratet (OD), Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Statens Helsetilsyn (H.til). Kurset vil gå nærmere inn på sentrale begrep og konsept innen regelverket. En søker å gi forståelsen av ansvar og rollefordeling, HMS relatert styring, ulike forskriftskrav herunder regelverkets sondring mellom skal, bør, og kan, i forskrift og kommentartekst. Videre vil det orienteres om ikrafttreden av det nye regelverket og praktiseringen av dette. Kursets innhold: Kortfattet historikk med fokus på hendelser og viktige milepæler som har bidratt til utviklingen av et regelverk for sokkelen slik det ser ut i dag. En oversikt over struktur og innhold i det nye regelverket materialisert gjennom et felles regelverk mellom OD, SFT og Helsetilsynet. Nærmere innsikt i sentrale begrep og konsept innen regelverket. Forståelsen av; -ansvar og rollefordeling, (som er pliktsubjekt, påsèplikt og arbeidstakermedvirkning) -HMS relatert styring, (som styringssløyfe, endringsprosesser, sikkerhet- og sikkerhetskultur, risiko- og risikoreduksjon) -ulike forskiftskrav (som felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) herunder regelverkets sondring mellom skal, bør og kan i forskrift og kommentartekst. Orientering om ikrafttreden av det nye regelverket og praktiseringen av dette.
 
Kursets varighet:
2 dager, fra kl 9-15

Påmelding

Fyll ut og send skjemaet under for å melde på kurset

Velg sted og dato som passer best

Vennligst velg sted hvor du vil ta kurset
Vennligst velg dato når du vil ta kurset
09.00 - 16.00 Kurset vil foregå i dette tidsrommet

Legg inn firmainformasjon

Firma Adresse
E-post Adresse 2
Telefon Evt. referanse Postnr Poststed
Legg inn evt. fakturaadresse

Legg inn deltakere

# Navn Epost
1 Fjern
Legg til ny deltaker

Kommentarer/merknader

Ser alt riktig ut?

Da kan du fullføre registrering ved å klikke på Send skjema

Ved å fullføre registrering bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene.
Lukk eller trykk ESC

Betingelser

Avmelding eller flytting til annet kurs må gjøres minimum 10 arbeidsdager før kursstart skriftlig til post@utvikling.org ellers belastes 50% av kursavgiften. Gjøres endringen senere enn 5 arbeidsdager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, faktureres kurset i sin helhet. En annen deltaker fra samme bedrift, kan tre inn i ens sted. Dersom man er forhindret fra å delta og ingen kan tre inn i ens sted, kan man delta kostnadsfritt på neste tilsvarende kurs samme sted forutsatt at man gir beskjed om fravær før kursstart. Utover dette faktureres endringer med kr 1000.- pr endring. Alle priser er oppgitt eks. mva. Faktura sendes på samme epostadresse som denne ordrebekreftelsen den dagen kurset starter.
Lukk eller trykk ESC