Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


LO om likelønn

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- Likelønnsspørsmålet er på topp på LOs dagsorden, både i tariffoppgjør, på kurs og konferanser, forteller seniorrådgiver Mie Opjordsmoen i LOs forhandlingsavdeling.

I en serie på ti intervjuer presenterer Likelønnskommisjonen de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Norge. (Les hele intervjuet på likelonn.no)

Mie Opjordsmoen er seniorrådgiver i LOs forhandlingsavdeling. Hun har vært i organisasjonen siden 1998, tidligere som nestleder i Likestillingsavdelingen.

Er det lønnsforskjeller blant menn og kvinner blant LOs medlemmer?
- Ja, det er det. Kvinnedominerte yrker er jevnt over lavere lønnet enn mannsdominerte. Samtidig vet vi at ulike yrker og sektorer har ulike former for lønnsdannelse, ulike sosiale ordninger som pensjon, permisjonsordninger og ulike lønnsmekanismer. Dette gjør det vanskelig å sammenligne lønn.

Hun påpeker at det er forskjeller mellom bransjene, men at kvinner i hovedsak tjener mellom 90 og 97 prosent av hva menn tjener innenfor LOs område. 

En viktig årsak til at kvinner kommer dårligere ut på lønnstatistikken er at kvinner og menn jobber i ulike sektorer. Mens kvinner er i flertall på offentlige arbeidsplasser, er menn i flertall i den private sektoren.

-        På den enkelte bedrift skyldes lønnsgapet som oftest at menn og kvinner befinner seg i ulike typer stillinger. Sånn sett er kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet en viktig grunn til mangelen på likelønn blant våre medlemmer, mener Opjordsmoen.

LO har hatt likelønn høyt på dagsordenen de siste 20 årene, og temaet har vært en gjenganger i tarifforhandlinger, på kurs- og konferanser og i LOs daglige arbeid. Gjennom egne tillegg for lavtlønte og kvinnetillegg har noe av forskjellene blitt mindre, men det gjenstår fremdeles mye arbeid. Spesielt gjelder det for bransjer der få er organiserte. 

- Hva er din hovedutfordring til Likelønnskommisjonen?
- Først er det viktig at Likelønnskommisjonen ser hvor komplisert og sammensatt likelønnsproblemet er, at det ikke finnes enkle løsninger.

- Det er viktig å fortsette å ha et skarpt fokus på lønnsoppgjørene og de kollektive avtalene. Samtidig må Likelønnskommisjonen se at også ytre faktorer, for eksempel barnepass, permisjonsordninger og tilrettelegging for å kunne kombinere hjem og familie med arbeidsliv.


Finn ut hva du er verdt

12. januar, 2007

thogra@hotmail.com

Anbefaler å prøve mininntekt.no. Der legger man inn info om yrke, erfaring, alder etc og får ut hvilken lønn andre som deg har. Gikk opp 4000 kr i lønn bare basert på dette. Interessant nok tjener jeg nesten 6000 kr mindre fordi jeg bor i vest-agder, ifølge samme tjeneste.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?