Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeiderpartiet om likelønn

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- Kvinner faller dårligere ut enn menn der det er individuelle lønnsforhandlinger, sier Britt Hildeng fra Arbeiderpartiet.

I denne intervjuserien forteller partiene på Stortinget hvordan de jobber for å lukke lønngapet mellom kvinner og menn. ([Les hele intervjuet på likelonn.no)

Britt Hildeng er Arbeiderpartiets representant i Familie- og kulturkomiteen.

- Hvorfor har vi lønnsforskjeller mellom kvinner og menn?
- Lønnsforskjeller skyldes et samspill av en rekke faktorer, men i all hovedsak skyldes det at veldig mange kvinner jobber deltid, og at dette slår ut på lønnsstatistikken. Valg av deltid skyldes valg av yrke (eks: sykepleier, hjelpepleier) og ut ifra at kvinnen som regel har tatt ansvar for barn og hjem.

Noe av lønnsforskjellene kan forklares ut av gamle tradisjoner da mannen var hovedforsørger i en familie. Kvinner kommer dessuten dårligere ut ved individuelle lønnsforhandlinger.

- Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for å lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn?
- Mitt parti har i regjering tatt initiativ til en likelønnskommisjon, med deltakelse også fra partene i arbeidslivet, for å komme med forslag til hvordan vi skal bekjempe ulikelønn.

- Hvilke resultater ønsker Arbeiderpartiet at skal komme ut av Likelønnskommisjonens arbeid?
- Jeg håper at partene i arbeidslivet vil ta sin del av ansvaret for å få til et likestilt arbeidsliv, de kan gjøre mye. Så håper jeg på en holdningsendring hos folk flest, at man ser at valg av arbeidstid og yrke får konsekvenser og at man blir klar over dette. Deretter håper jeg på en rekke konkrete tiltak som kan settes i verk av arbeidsgivere som kommuner/fylkeskommuner, og bedrifter.


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?