Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

Likelønn

Likelønnskommisjonen

Del artikkelen med venner og kolleger

- Tradisjonelle kvinneyrker er dårligere betalt enn mannsyrker. Det er ikke tilfeldig, skriver finansminister Kristin Halvorsen i det første intervjuet i Likelønsstafetten.

Likelønnsstafetten er en serie intervjuer der aktører i politikken, media, organisasjoner, akademia og næringslivet utfordres til å svare på spørsmål om likelønnsgapet. [Les hele intervjuet på likelonn.no]

- Mange av dem som hevder at vi har full likestilling mellom menn og kvinner her i landet får seg en overraskelse når de får seg presentert dokumentasjon over lønnsforskjellene mellom kjønn: Kvinner tjener systematisk mindre enn menn.

Den høye andelen kvinner som arbeider deltid er noe av forklaringen til at kvinner tjener mindre enn menn. Selv om mange kvinner velger frivillig en lavere stillingsprosent, er det mange som ønsker å arbeide heltid men som ikke får tilbud om det. Spesielt gjelder dette i det offentlige, ifølge Halvorsen.

- Tradisjonelle kvinneyrker er dårligere betalt enn mannsyrker. Det er ikke tilfeldig. Omsorg for barn, syke og eldre er sett på som en utgift – ikke som en integrert del av verdiskapingen.

Selv når man ser bort fra forskjellene i deltidsarbeid og avlønning i kvinnedominerte yrker er det et gap mellom kvinner og menns lønn. Selv om den blir mindre.

- Mer nedslående er det at de faktisk øker innenfor næringer som driver med finanstjenester, helseforetak og private helse- og sosialtjenester. Og det er urovekkende at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner øker med utdanning: Størst forskjeller er det for ansatte med mer enn 4 års høyere utdanning. Lønnsforskjellene er minst for de yngste gruppene av ansatte. La oss håpe at det bærer bud om en mer likestilt framtid!

Halvorsen understreker at arbeidet til Likelønnskommisjonen er en viktig bidragsyter til å samle fakta og informasjon om lønnsgapet. Spesielt ser hun frem til rapporten kommisjonen skal levere, med de innspill og ideer til endring de vil foreslå.

- Lønns- og arbeidsvilkår forhandles mellom partene i arbeidslivet. Det er en viktig del av den nordiske velferdsmodellen. Min oppfordring går til dem om å prioritere likelønn høyere ved forhandlingene.

Kristin Halvorsen sender stafettpinnen videre til LO-leder Roar Flåthen.

Absentia.no presenterer utdrag av intervjuene i Likelønnsstafetten i samarbeid med likelonn.no.


Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Rune

Kjempespørsmål - men hva er svaret ditt? Hva bør vi gjøre for å skape mer likestilte forhold mtp lønn? Og, hvorfor er det kvinnene som ender opp i deltidsstillinger? Jeg håper disse spørsmålene er blant de som vil bli besvart av Likelønnskommisjonen. At kvinner skal bli satt like mye pris på som menn er hevet over enhver tvil ;)

Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Astrid

Det er klart dette bør være en sak for politikerne i valget som kommer. Få frem forskjellene på høyre og venstresiden. Dette er nok en sak høyrepolitikerne fort blir seende ut som venstrepolitikere. Det er vel kun Frp som kan tenke seg å gå i mot likelønnsdebatten. Likt arbeid = Lik lønn. Så enkelt bør det være. Allikevel er det ikke slik...

Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Bjørn R.

At det er lønnsforskjeller kommer frem av at det også er forskjell i hvordan man jobber: Hva man gjør, hvilke bransje man er i og hvor mange ekstra timer som legges ned. Jeg er sikker på at det er mange menn som tjener dårligere pr time sammenlignet med kvinner i samme jobb, men som pga den ekstra innsatsen ender opp med en høyere total lønn.

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Raymond

Jeg leste et glimrende innlegg i en storbyavis (dagbladet eller vg) der en kvinne tok opp dette med likestilling i hjemmet. Kort oppsummert kan det se ut som om den moderne mann blir sittende med både hesten og vannet: Han må delta mer i kvinnens tradisjonelle arbeid (matlaging, vasking, etc) men må finne seg i å fremdeles ha ansvaret for manneoppgavene (skifting av dekk, plenklipp, etc) der kvinnene ikke ønsker å delta. Hva er så galt med den gamle ansvarsdelingen? Dette ble vel et lite sidespill i lønnsdebatten, men jeg synes tankene til denne kommentatoren var såpass spennende at den kunne høre hjemme også her...

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Sigrun

Bjørn: Den der hører ikke hjemme i 2007. Grunnen til at mange kvinner ikke kan gjøre like mange overtimer som menn er jo nettopp den skjeve arbeidsfordelingen i hjemmet. Her må det skapes holdningsendringer. Synes det er flott at det ser ut som om vi beveger oss - tenker da på at forskjellen blant unge er mindre. Men, vil samtidig advare om at det nok har vært sånn tidligere også, ettersom det er først når vi kvinner blir eldre (og får barn...) at forskjellene virkelig blir merkbare.

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Arne B.

Det er lite som provoserer mer i et likestilt land som den urettferdige lønningen av kvinner og menn i samme arbeid. At det skal være noen forskjell i det hele tatt er nok vanskelig for mange å skjønne, spesielt ettersom vi alle ønsker rettferdighet. Men, hvilke grep skal regjeringen/politikerne/organisasjonene gjøre? Må de forandre på hodene blant de som er arbeidsgivere? Eller er det arbeidstakerne som må gjøre felles grep for å få like forhold i den samme jobben? Og, hvordan skal de flinke individene lønnes oppi alt dette? Skal alle tjene likt?

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Julie

Det er ikke et mål at alle skal tjene likt. Det ville jo også krevd at alle skal jobbe likt, noe som helt klart ikke passer flertallet. Vi er forskjellige, og la oss være forskjellige. Men for det samme arbeidet må det ligge gode nok styringer i bunn som gjør det vanskelig for en arbeidstaker (mann) og tjene bedre enn annen arbeidstaker (kvinne). I så tilfelle må dette komme av bedre resultater e.l., men at de i utgangspunktet har like gode betingelser.

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Kine

Forskjellene i arbeidslivet er et resultat av forskjellene på hjemmebane. Kvinnen tar fremdeles mye av ansvaret i huset, og det gjør det vanskelig å yte de samme resultater på jobb. For å skape like forhold må mannen ta i et tak hjemme!!

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

Reinert

Er det ikke det som er problemet i dag Julie? At selv om betingelsene i utgangspunktet er like for menn og kvinner (tenker lønnsavtaler) så tjener menn bedre enn kvinner fordi de kan vise til bedre resultater (legger i ekstra timer arbeid?)? Jeg er positiv til resultatorientert lønn til en viss grad - og dette vil uansett skape forskjeller, men det bør ikke nødvendigvis gå utover kvinnene.

Kristin Halvorsen: Hvem setter vi pris på?

10. august, 2007

johannes

Jeg er enig i mye og kan argumentere for begge sider i en debatt som denne. Midt mål er uansett lik lønn for likt arbeid, men at man skal kunne få ekstra betalt for ekstra innsats. Problemet kan ligge i forskjellig ambisjonsnivå hos mann og kvinne, selv om jeg tror dette endrer seg nå da stadig flere kvinner tar høyere utdanning. Dette tror jeg vil skape likere lønninger i tiden fremover, da vi er nødt til å se en utvikling der kvinner i større grad for lederstillinger. Videre vil det være en utfordring å skape likestilling i hjemmet - spesielt siden dette ser ut til å gå så mye utover mannen, som dermed vil ha vanskelig for å godta endringene.

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?